Vernieuwde thematische opleiding 'Telecom-, energie- en waterschulden: welke (bijkomende) bescherming geldt voor mijn cliƫnten?' - (Antwerpen, 6 en 20 november)

Antwerpen, lokaal bij 'PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw'


Vraag je jou af hoe jouw cliënten beschermd zijn bij het afsluiten van een contract met een telecomoperator, een energieleverancier of een watermaatschappij?
Wil je weten hoe jouw cliënten voor deze nutsvoorzieningen zo voordelig mogelijk kunnen veranderen van operator of leverancier, met zo weinig mogelijk kosten?
Wil je zicht krijgen op de specifieke regels rond facturatie, wanbetaling en klachtenbehandeling in de telecom- energie- en drinkwatersector?

Dan kan je deze vernieuwde opleiding 'Telecom-, energie- en waterschulden: welke (bijkomende) bescherming geldt voor mijn cliënten?' volgen.

Op vraag van de cursisten die deze opleiding in het voorjaar van 2016 in Leuven volgden, zal de inhoud hiervan nu over twee dagen gespreid worden (in plaats van één dag). Dit laat de docent toe om de materie nog beter te verduidelijken en nog meer aandacht te besteden aan praktijksituaties.

Inhoud
In deze opleiding willen we (budget- en schuld)hulpverleners op een toegankelijke manier wegwijs maken in de (bijkomende) bescherming die geldt voor consumenten in de verhouding tot telecomoperatoren en energie- en waterleveranciers. Deze sectoren worden gereglementeerd door heel wat (technische) wetgevingen die de voorbije jaren vaak gewijzigd werden. Er zijn ook wetswijzigingen op komst, vb. nieuwe procedureregels bij wanbetaling van telecomfacturen. Wat in deze wetgevingen essentieel om weten is voor (budget- en schuld)hulpverleners, bundelen wij in deze nieuwe opleiding.

De opleiding behandelt in vogelvlucht de belangrijkste algemene beschermingsregels die steeds gelden in de verhouding tot consumenten (opfrissing van de algemene regels marktpraktijken).

Vervolgens worden de specifieke beschermingsregels behandeld die gelden voor telecom-, energie- en watercontracten. Volgende items worden onder meer op een praktijkgerichte manier behandeld:
• de belangrjkste extra regels (Telecomwet, Energieakkoord en gedragscode, algemeen waterverkoopreglement)
• de regels inzake het afsluiten en de inhoud van dergelijke contracten (o.m. specifieke regels rond de verkoop via de telefoon, via internet of aan huis)
• de duur, (stilzwijgende) verlenging en opzegging van dergelijke contracten
• de specifieke regels rond de facturatie voor dergelijke contracten
• de gevolgen van wanbetaling (schorsing dienstverlening, welke kosten en interesten kan men aanrekenen, ...)
• praktische tips (onderhandelen) en klachtmogelijkheden (Economische Inspectie, Ethische Commissie voor Telecommunicatie, Consumentenombudsdienst, ...)
• oefeningen en concrete dossiers.

De opleiding staat steeds in functie van praktische toepassing in concrete dossiers schuldbemiddeling. Tevens is de invalshoek steeds 'consumentenbescherming'. Een aantal zaken komt dan ook niet aan bod (bv. technische aspecten inzake telecom; werking LAC bij energie/water; sociaal tarief, sociale leverancier, minimale levering en budgetmeter bij energie).

De theoretische principes worden steeds geïllustreerd en aangevuld met praktijksituaties.

De cursisten krijgen uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen.

De vorige opleidingen, in Leuven (1 dag, juni 2016) en in Gent (2 dagen, november 2016) die deze docent verzorgde, gaven aanleiding tot heel lovende reacties. Zo onder meer:

* "Zeer handig en de werkwijze van de spreker zullen wij grotendeels overnemen."

* "Inhoud was zeer praktisch met heel veel concrete tips en tricks."

* "Zeer goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk van schuldbemiddeling. Ook voor maatschappelijk assistenten."

Voor wie?
Deze opleiding richt zich tot hulpverleners die actief zijn binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden). Deze hulpverleners krijgen in hun praktijk vaak te maken met schulden uit deze nutsvoorzieningen.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft!

Begeleiding
Pieter Geens, jurist OCMW Heist-op-den-Berg.

Wanneer?
De vorming gaat door van 9.30 uur tot 16.30 uur op maandag 6 november 2017 (lesdag 1) en maandag 20 november 2017 (lesdag 2).

Waar?
PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
www.prh.be

Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ligt op ongeveer 10’ wandelen vanuit het NMBS-station Antwerpen-Centraal. Als je van de Keiserlei naar de Meir loopt, is de Otto Veniusstraat de zijstraat links onmiddellijk na de winkel van Zara Home en voor de Galeria Inno.


Duur opleiding: 2 dagen
Kostprijs: 260 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)

Maximum aantal deelnemers:  ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of via e-mail hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 (bereikbaar alle weekdagen behalve woensdag) of via e-mail miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1716 (te vermelden bij correspondentie)

Deze opleiding is volzet (sinds 21-02-2017). Je kan je nog op de wachtlijst laten plaatsen, door een mailtje te sturen naar hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be.


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
Terug