Thematische opleiding 'Van voorlopig bewind tot beschermingsmaatregelen op maat' - (Brussel, 7 december)

Brussel, Gemeenschapscentrum 'De Kriekelaar'
 


- Krijg je te maken met cliënten die hun geld niet kunnen beheren en voor wie budgetbeheer geen oplossing vormt, en vraag je jou af of de nieuwe beschermingsstatus hierop een antwoord kan bieden?
- Word je als hulpverlener (binnen een dienst budget- en schuldhulpverlening of ouderenvoorziening) geconfronteerd met bewoners voor wie een bewindvoerder nu of in de toekomst aangewezen is en wil je weten welke mogelijkheden de nieuwe wet bevat?
- Wil je weten in welke mate de principes “autonomie van de beschermde persoon” en “maatwerk” uit de nieuwe beschermingsstatus relevant zijn voor jouw cliënten(/bewoners)?
- Wil je weten welke verschillende beschermingsmaatregelen nu mogelijk zijn, hoe je dit kan aanvragen en hoeveel dit zal kosten?
- Wil je horen hoe je als hulpverlener binnen een OCMW, CAW of ouderenvoorziening kan bijdragen aan een succesvolle bewindvoering (bv. als tussenpersoon of als vertrouwenspersoon)?
Dan kan je de thematische opleiding “Van voorlopig bewind tot beschermingsmaatregelen op maat” volgen.

Tot voor enkele jaren bestonden er verschillende wettelijke statuten om deze mensen te beschermen, o.m. de wet op het voorlopig bewind. Aangezien deze wetten verouderd waren en niet strookten met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, werd in 2013 een nieuwe wet gestemd die al deze statuten vervangt.

De wet van 17 maart 2013 “tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid” is op 1 september 2014 in werking getreden. Deze wet hanteert een nieuwe filosofie inzake de juridische bescherming van personen die wegens hun gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om zelfstandig hun belangen (van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard) zelf waar te nemen. Essentieel is dat een oplossing op maat van de beschermde persoon uitgewerkt moet worden, met respect voor diens autonomie.

Hoe dit uitgangspunt door deze nieuwe wet geconcretiseerd wordt, wat de vernieuwingen zijn t.o.v. de wet op het voorlopig bewind en wat de gevolgen hiervan zijn voor jouw praktijk, kan je ontdekken tijdens deze thematische opleiding.

Tijdens deze thematische opleiding wordt de nieuwe wet toegelicht en geïllustreerd via praktijkgerichte casusbesprekingen. O.m. volgende topics komen aan bod:
• Wie komt onder de nieuwe wet in aanmerking voor een beschermingsmaatregel (bv. personen met een verstandelijke of fysieke beperking, personen met verslavingen (alcohol, drugs), personen met psychische problemen, (licht) dementerende mensen, personen met een hoge leeftijd, personen met een excessief spilzuchtig gedrag,...)?
• Wat houdt de nieuwe buitengerechtelijke bescherming in en kan dit als preventief instrument geadviseerd worden door hulpverleners?
• Wat houdt het “maatwerk” in het kader van de gerechtelijke bescherming in (o.m. onderscheid tussen “bijstand” en “vertegenwoordiging”)? Verlaagt deze mogelijkheid tot maatwerk de drempel om een beschermingsmaatregel op te leggen?
• Hoe krijgt de rechter een goed zicht op de beschermingsnoden? Wat zijn de nieuwe regels inzake de geneeskundige verklaring? Hoe wordt het “sociaal netwerk” betrokken en kan je hiervoor als hulpverlener ook aangesproken worden?
• Wie kan bewindvoerder zijn? Kan deze vrij gekozen worden? Kan de hulpverlener of het OCMW/CAW/de ouderenvoorziening als bewindvoerder aangeduid worden?
• Wat zijn de taken en verplichtingen van de bewindvoerder en wat als deze zijn job niet goed uitvoert? Wat kan je doen als je ziet dat er iets fout loopt? Hoe wordt toezicht gehouden op het correct verloop van de beschermingsmaatregel? Hoe kan jij of jouw cliënt geïnformeerd geraken over de stand van zaken?
• Wat houdt de opwaardering van het statuut van vertrouwenspersoon in? Kan een hulpverlener van het OCMW/CAW of een ouderenvoorziening als vertrouwenspersoon aangeduid worden?
• Hoe kan je een beschermingsmaatregel aanvragen? Wie kan dit aanvragen? Wat als je geen medisch attest kan bekomen? En wat zijn de kosten van de procedure en van de bewindvoerder?
• Wat gebeurt er met lopende bewindvoeringen die opgestart werden onder de oude wet?

Er is uiteraard voldoende ruimte om in te gaan op concrete vragen uit jouw praktijk.

Ingeschreven cursisten kunnen vragen/casussen/praktijksituaties bezorgen aan Miet Remans (contactgegevens: zie hieronder), graag ten laatste tegen 1 december 2017.

Begeleiding
Mevrouw Beatrijs Mevesen, vrederechter kanton Lommel-Neerpelt.

Voor wie?
De opleiding is vooral bedoeld voor:
• De (budget- en schuld)hulpverleners actief binnen de OCMW’s en CAW’s.
• De hulpverleners binnen een ouderenvoorziening (die vaak verbonden is aan een OCMW)
• Andere hulpverleners die hierin interesse hebben
• Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen die zich hierin verder willen bekwamen.
Het is een pluspunt als je al enige praktijkervaring hebt.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB)voor je je inschrijft!

Wanneer?
De opleiding gaat door van 10.00 uur tot 16.00 uur, op donderdag 7 december 2017.

Waar? 
Gemeenschapscentrum ‘De Kriekelaar’
Gallaitstraat 86
1030 Schaarbeek.

Deze leslocatie ligt op ongeveer 15' wandelen van het NMBS-station Brussel-Noord, 'achteruitgang 'Aarschotstraat'.
 

Dezelfde opleiding wordt ook in Brugge georganiseerd op donderdag 27 april 2017. Inschrijven voor deze opleiding kan via de desbetreffende pagina.

Duur opleiding: 1 dag

Kostprijs: 130 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)

Maximum aantal deelnemers:18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 (bereikbaar alle weekdagen behalve woensdag) of miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1721 (te vermelden bij correspondentie)

Je kan je inschrijven door te klikken, op de blauwe knop hieronder.


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
Terug