Thematische opleiding 'Van huurschuld tot uithuiszetting: mogelijkheden voor de huurder, de verhuurder en de hulpverlener' - (Leuven, 24 oktober)

Leuven, Jeugdherberg 'De Blauwput'


Inhoud

·         Welke (financiële) rechten en plichten hebben de huurder en de verhuurder? En wat met partners die samen een woning huren?

·        Wat moet de huurder betalen naast de huurprijs: indexaties? Afrekeningen voor nutsvoorzieningen? Onroerende voorheffing? Kosten voor huurherstellingen? Gemeenschappelijke kosten van een appartementsgebouw? Enz...

·         Kan de huurprijs betwist worden als de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt (bv. verhuur van een woning die niet voldoet aan de wettelijke conformiteitsvereisten)?

·         Wat kan de verhuurder doen bij wanbetaling door de huurder? Welke stappen zijn mogelijk in het kader van een minnelijke of gerechtelijke invordering van huurschulden? Kan de verhuurder hiernaast ook de huurwoning betreden?

·         Wat gebeurt er eenmaal het huurgeschil voor de rechtbank gebracht is en welke kosten riskeert de wanbetalende huurder? Kan de vrederechter bemiddelen of een tijdelijke oplossing uitspreken? Zijn betalingsfaciliteiten een recht of een gunst?

·         Wat indien het tot een uithuiszetting komt? Hoe snel moet de huurder eruit en welke oplossingen zijn nadien nog mogelijk?

·         Hoe kan een hulpverlener een huurder met betalingsproblemen helpen en waar kunnen eventuele klachten ingediend worden?

·         Wat zijn belangrijke verschilpunten als je huurt op de private woonmarkt, dan wel via een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor?


Als je de antwoorden op deze vragen wenst te kennen, kan je de nieuwe thematische opleiding Van huurschuld tot uithuiszetting: mogelijkheden voor de huurder, de verhuurder en de hulpverlener” volgen.

Tijdens deze thematische opleiding komen o.m. volgende topics aan bod:

·         De wetgeving die aan huurschulden ten grondslag ligt en de verschillende soorten huurovereenkomsten (met inbegrip van het verschil tussen “private” huur en “sociale” huur)

·         De (financiële) rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan het afsluiten van een huurovereenkomst (o.m. wie moet wat betalen?, wat indien het partners betreft die gezamenlijk huren?,...)

·         De juridische mogelijkheden tot invordering van een huurschuld (vrijwillige verschijning versus dagvaarding, rol van de vrederechter, rol van de gerechtsdeurwaarder, de kosten die aangerekend kunnen worden, de bemiddeling door de vrederechter, tijdelijke oplossingen, de ontbinding van de huurovereenkomst, enz.)

·         Het vonnis (tussenvonnissen, eindvonnissen, hoe een vonnis lezen en interpreteren), de gevolgen van een vonnis, de betekening hiervan, de verzets- en beroepsmogelijkheden, de betalingsfaciliteiten in een vonnis,...

·         Het praktisch verloop van een uithuiszetting: hoe verloopt dit concreet? Wat als de huurder de woning niet vrijwillig verlaat? Wat gebeurt er met de inboedel? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder en van de gemeente? Welke kosten riskeert de huurder? Enz.

·         Wanneer is er sprake van een “verlenging wegens buitengewone omstandigheden” en kan dit een oplossing bieden voor huurders met betalingsproblemen?

·         Bij wie en waarvoor kan je als huurder terecht met klachten? En welke rol kan een hulpverlener opnemen?

·         Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen (Huurgarantiefonds): wat zijn de doestellingen en mogelijkheden hiervan? Kan dit nuttig zijn voor mijn cliënten? Enz.

·         Wat te doen bij betwistingen i.v.m. het al dan niet betaald zijn van een huurschuld, i.v.m. de indexatie of de prijsherziening, i.v.m. de huurschade, i.v.m. de huurwaarborg? Enz.

·         Hoe zit het met het afsluiten van de nutsvoorzieningen na de beëindiging van een huurovereenkomst?

·         Hoe moet het verder na een uithuiszetting (noodwoning OCMW? mogelijkheden inzake sociale huisvesting?)

De lesgever hanteert als uitgangspunt: “Ik sta in het werkveld. Op welke manier kan ik bevraagd worden door een burger? En wat moet ik dan best weten?

Er is uiteraard voldoende ruimte om in te gaan op concrete vragen uit jouw praktijk.

Aan de cursisten wordt ook de mogelijkheid gegeven om op voorhand casussen aan te reiken.

Begeleiding
Mevrouw Caroline Delesie, vrederechter kanton Menen.

Voor wie?
De opleiding is vooral bedoeld voor:
•    Alle hulpverleners die hierin interesse hebben
•    De (budget- en schuld)hulpverleners actief binnen de OCMW’s en CAW’s
•    Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen die zich hierin verder willen bekwamen.
Het is een pluspunt als je al enige praktijkervaring hebt.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft!

Wanneer?
De opleiding gaat door van 9.30 uur tot 16.30 uur, op dinsdag 24 oktober 2017.

Waar?  
Leuven, Jeugdherberg 'De Blauwput'
Martelarenlaan 11A
3010 Leuven

Deze locatie ligt vlak aan het NMBS-station van Leuven.

Als je met de wagen wil komen, kan je parkeren (tegen betaling) in de omgeving of in de ondergrondse parkeergarage onder het station.
Wegbeschrijving (pdf, 202 KB)

Dezelfde opleiding wordt ook in Antwerpen gegeven op donderdag 23 februari 2017. Inschrijven voor de opleiding in Antwerpen kan op de desbetreffende pagina.

Duur opleiding: 1 dag
Kostprijs: 130 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)
Maximum aantal deelnemers: ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 (bereikbaar alle weekdagen behalve woensdag) of miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1720 (te vermelden bij correspondentie)

Deze opleiding is volzet. Als je je op de wachtlijst wil laten plaatsen, kan je een mailtje sturen naar hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be.


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
Terug