Thematische opleiding: 'Omgaan met mensen met een psychische of psychiatrische problematiek op de dienst budget- en schuldhulpverlening' - (Antwerpen, 29 september)

Antwerpen, lokaal bij 'PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw'


Kom je soms in aanraking met mensen met een psychische of psychiatrische problematiek?
Vraag je jou af waarmee deze mensen worstelen, hoe je hun “kwetsbaarheid” als hulpverlener moet bekijken en welke grondhouding(en) je best aanneemt (al dan niet in het kader van de budget- of schuldhulpverlening)?
Wil je weten op welke manier die problematiek een invloed kan hebben op hun financieel gedrag?
Vraag je jou af of deze mensen toegeleid kunnen worden naar een tewerkstelling die hen structuur geeft en uiteraard ook meer financiële mogelijkheden?

Het kan iedereen overkomen
Uit de registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling blijkt dat de schuldoorzaak “schulden ten gevolge van psychosociale problemen” in 31,39 % van de schuldendossiers voorkomt. Omgekeerd hebben schuldenproblemen ook vaak psychosociale problemen tot gevolg.

Dit hoeft niet te verbazen: in onze complexe samenleving zijn veel mensen op één of andere manier en op één of ander moment in hun leven (psychisch) kwetsbaar. Denk maar aan de mensen die stresserende levensgebeurtenissen het hoofd moeten bieden, die te kampen hebben met relationele problemen, die (te)veel kritiek hebben moeten slikken, die over-gestimuleerd worden, enz. Om nog te zwijgen over de mensen die innerlijk in mindere of meerdere mate in de knoop zitten, bv. ten gevolge van onverwerkte of minder goed verwerkte trauma’s.

Inhoud
Deze nieuwe opleiding van 1 dag wil je inleiden in enkele belangrijke principes rond het omgaan met mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Hoe je met hen omgaat is uiteraard vaak ook bepalend voor het al dan niet “slagen” van bv. een budgetbegeleiding of een budgetbeheer (eventueel gecombineerd met een collectieve schuldenregeling).

Vertrekkende vanuit het algemene kader rond psychische en psychiatrische problemen, wordt de link gelegd met het (kunnen) omgaan met je financiën en eventueel ook de noodzaak aan budget- en schuldhulpverlening. Voor sommige mensen is een collectieve schuldenregeling of een bewindvoering zelfs de enige oplossing.

De lesgevers hanteren hiervoor een heel toegankelijk en begrijpelijk kader, met name de “balkmetafoor”.

Daarna gaan ze op een interactieve manier aan de slag met de deelnemers en komen er diverse mogelijke situaties aan bod.

Er wordt afgesloten met een oplijsting van de “do’s-and-don’ts”.

Begeleiding
Gerrit Vanhee is teamleider van het 'Mobiel team acute zorg' en het 'Mobiel team langdurige zorg' bij het Netwerk Accolade (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide).

Johan Mestdagh is (praktijk)lector aan de opleiding verpleegkunde van de hogeschool VIVES (Kortrijk). Hij is psychiatrisch verpleegkundige en master beheer en beleid in de gezondheidszorg.

Vooraleer ze in deze functies terecht kwamen, hebben ze jarenlang samengewerkt in de psychiatrische thuiszorg en bijgevolg veel expertise opgebouwd om deze opleiding succesvol te kunnen verzorgen.

Voor wie?
Deze thematische opleiding is (in de eerste plaats) bedoeld voor de maatschappelijk werkers en juristen, actief binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) en voor andere geïnteresseerden.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft!

Wanneer?
De vorming gaat door van 9.30 uur tot 16.30 uur op vrijdag 29 september 2017.

Waar?
PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
www.prh.be

Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ligt op ongeveer 10’ wandelen vanuit het NMBS-station Antwerpen-Centraal. Als je van de Keiserlei naar de Meir loopt, is de Otto Veniusstraat de zijstraat links onmiddellijk na de winkel van Zara Home en voor de Galeria Inno.

Dezelfde opleiding wordt ook in Gent georganiseerd op vrijdag 10 februari 2017. Inschrijven voor de opleiding in Gent kan via de desbetreffende pagina.

Duur opleiding: 1 dag

Kostprijs: 130 euro

Aantal deelnemers: ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of via e-mail hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 (bereikbaar alle weekdagen behalve woensdag) of via e-mail miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1718 (te vermelden bij correspondentie)

Deze opleiding is volzet. Als je je op de wachtlijst wil laten plaatsen, kan je een mailtje sturen naar hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be.


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
Terug