Thematische opleiding: 'Fiscale schulden: principes, actoren en uitwegen bij betalingsmoeilijkheden' - Brugge (september 2017)

Brugge, Auditorium OCMW Brugge


  • Wil je meer weten over de algemene principes die aan de basis liggen van een belastingaanslag?
  • Wil je de invorderingsmogelijkheden van de fiscus en de recente wijzigingen op dit vlak beter leren kennen?
  • Wil je vernemen wat je als hulpverlener kan doen wanneer jouw cliënt zijn/haar belastingschuld niet tijdig kan betalen en bij wie je hiervoor terecht kunt?
  • Wil je ook weten in welke gevallen je op de fiscale bemiddelingsdienst beroep kan doen en wat die voor jou kan betekenen?

 

De opleiding “Fiscale schulden: principes, actoren en uitwegen bij betalingsmoeilijkheden kan hierop antwoorden bieden.

 

Deze opleiding is onontbeerlijk voor elke budget- en schuldhulpverlener want in de meeste schuldendossiers komen belastingschulden voor. Maatschappelijk werkers merken in dit verband twee belangrijke tendensen op. Enerzijds wil de fiscus zijn invorderingsratio’s opdrijven, hetgeen tot gevolg heeft dat het moeilijker onderhandelen wordt. Onlangs werd bovendien een nieuwe invorderingsstrategie uitgevaardigd die o.m. inhoudt dat (in principe) nog slechts afbetaalplannen van maximaal 12 maanden toegestaan kunnen worden.

 

Anderzijds voerde de fiscale wetgever de laatste jaren verregaande maatregelen in om tegemoet te komen aan belastingschuldigen die kampen met een overmatige fiscale schuldenlast. Een gedreven docent die beide tendensen “van binnenuit” kent, vertelt jou alles wat je hierover wilt weten.

 

Inhoud

In deze opleiding komen vooreerst de algemene regels rond het vestigen van een aanslag aan bod, alsook wie wanneer belastingen verschuldigd is en op welke manieren de fiscus kan invorderen.

 

De docent zal vervolgens een bijzondere aandacht besteden aan de vraag “wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?”, rekening houdende met de recente invorderingsstrategie van de fiscus die nog volop ontwikkelingen kent. Daarbij komen alle mogelijke remedies tegen een overmatige fiscale schuldenlast uitgebreid aan bod. Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan praktijktoepassingen en ook de interferenties met insolventieprocedures (zoals de procedure collectieve schuldenregeling) worden besproken.

 

De rollen en bevoegdheden van alle betrokken actoren, zoals het team invordering, de directeurs van de regionale invorderingscentra, de beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering en de fiscale bemiddelingsdienst worden gedetailleerd onder de loep genomen. Waar mogelijk wordt ook de link gelegd naar de regionale belastingen.

 

De theoretische principes worden steeds geïllustreerd en aangevuld met praktijksituaties.

De cursisten krijgen ook de mogelijkheid om zelf praktijksituaties aan te reiken.

Begeleiding
Geert Callaert, Fiscaal Bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, is reeds tientallen jaren begaan met alle fiscale invorderingsaspecten. Hij is immers niet alleen van bij de opstart van de Fiscale Bemiddelingsdienst verantwoordelijk voor de bemiddelingsdossiers inzake de invordering, maar was eerder ook o.m. secretaris van de beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering. Hij implementeerde de nieuwe wetgeving op dit vlak en deelt zijn jarenlange ervaring graag opdat iedere hulpverlener perfect weet welke mogelijkheden er bestaan om burgers met een overmatige fiscale schuldenlast een nieuwe start in hun leven te garanderen.

 

We noteerden volgende indrukken van de cursisten die deze opleiding reeds volgden bij deze docent:

Geert Callaert is een héél goede lesgever! Hij heeft enorm veel ervaring met de materie en kan het op een heel duidelijke en toegankelijke manier brengen.”

Inzicht in fiscaliteit, procedures, afbetalingen. Het was vooral bruikbaar en onmiddellijk in de praktijk toepasbaar.”

Nuttige tips gekregen om in de dossiers budget- en schuldhulpverlening toe te passen.”

Ik voel me na deze opleiding veel beter ‘gewapend’ wat betreft moeilijke vragen van cliënten/hulpvragers, in mijn contacten met de ontvang- en inningkantoren, omdat ik inzicht heb gekregen in de werking van dit domein. Ik heb tools gekregen om als maatschappelijk werker-bemiddelaar te werk te gaan.”

 

Voor wie?

Deze opleiding is vooral bedoeld voor:

- alle hulpverleners die hierin interesse hebben

- de (budget- en schuld)hulpverleners actief binnen de OCMW's en CAW's

- advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen die zich hierin verder willen bekwamen.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft!

Wanneer?
De opleiding gaat door van 9.30 uur tot 16.30 uur, op vrijdag 15 september en maandag 25 september 2017.

Waar? 
Auditorium OCMW-Brugge
Ruddershove 4
8000 Brugge

Deze locatie is goed bereikbaar met de bus, vanuit bijv. het NMBS-station Brugge. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer (pdf, 135 KB)

Als je met de wagen wil komen, kan je parkeren op de site van OCMW-Brugge of AZ Sint-Jan. Er is een beperkt aantal plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van het OCMW-gebouw waar je gratis kan parkeren. Je kan in ieder geval parkeren op de parking van AZ Sint-Jan, maar dat is tegen betaling.

Duur opleiding: 2 dagen

Kostprijs: 260 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)

Maximum aantal deelnemers: ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of via e-mail hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 (bereikbaar alle weekdagen behalve woensdag) of via e-mail miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1725 (te vermelden bij correspondentie)

Deze opleiding is op 10-07-2017 op volzet geplaatst. Als je je op de wachtlijst wil laten plaatsen, kan je een mailtje sturen naar hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be. Van zodra er zich een mogelijkheid tot deelname aan deze opleiding voordoet, contacteren wij je.


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
Terug