Thematische opleiding 'Medische uitgaven beperken voor jouw cliƫnten: tips en tricks' - (Gent, 20 november 2017)

Gent, lokaal bij 'Kwadraet'


Inhoud en werkwijze

Wil je weten wat zoal een impact kan hebben op de medische uitgaven van jouw cliënten?
Wil je leren hoe je een ziekenhuisfactuur kan lezen, interpreteren, controleren en betwisten?
Wil je jouw cliënten tips geven over hoe zij hun apothekerskosten kunnen beperken?

“Ziekenhuizen rekenen steeds vaker onterecht supplementen aan”, “Gesjoemel met facturen bij een op drie consultaties op spoeddienst”,... In de pers lezen we soms onrustwekkende berichten over ziekenhuizen die teveel aanrekenen. Gebeurt dit inderdaad vaak? Zo ja: hoe kan je dit controleren? Ziekenhuisfacturen bevatten immers een moeilijk te begrijpen opsomming van kosten voor ingrepen, medicatie, erelonen, supplementen, medische hulpmiddelen… Patiënten en hulpverleners weten hierdoor nauwelijks nog hoeveel zij waarvoor betalen en of de aangerekende bedragen correct zijn.

Met de opleiding “Medische uitgaven beperken voor jouw cliënten: tips en tricks” wil het VCS jou handvaten aanreiken waarmee je ziekenhuisfacturen moeiteloos kan lezen, interpreteren, controleren en (indien nodig) betwisten.

In deze opleiding krijg je ook praktijkgerichte toelichting over:

- De basisprincipes van onze ziekteverzekering (wettelijke verzekering, de aanvullende verzekering, de verhoogde tegemoetkoming, de sociale kaart).

- De factoren die belangrijk zijn voor de bepaling van de tarieven van medische prestaties (geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen, remgeld, derdebetalersregeling, globaal medisch dossier, verwijzing naar een specialist via “echelonnering”, financiële voordelen van “zorgtrajecten” voor patiënten met diabetes of nierinsufficiëntie, de maximumfactuur,...)

- De (financiële) voordelen van wijkgezondheidscentra, wachtdiensten, hospitalisatieverzekeringen, maar ook de aandachtspunten in dit verband.

- Generische producten: wanneer kan dit? Aan welke tarieven? Wat moet en kan de apotheker geven? Wat kan je vragen aan de voorschrijvende arts?

- Producten aankopen bij een apotheker vs. andere winkels zoals Kruidvat of warenhuizen.

- De rechten en plichten van patiënten in het Handvest van de Sociaal Verzekerde.

- Waar kan je terecht met vragen of klachten hierover en waar vind je meer nuttige informatie terug?

De theoretische principes worden steeds geïllustreerd en aangevuld met praktijksituaties. De cursisten krijgen uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Deze opleiding richt zich tot hulpverleners die actief zijn binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden). Deze hulpverleners krijgen in hun praktijk vaak te maken met ziekenhuisfacturen en allerhande medische uitgaven en ervaren in dit verband de nood aan praktijkgerichte informatie.

Begeleiding
Mevrouw Isabelle Hinderijckx, consulent CM Gistel

Voor wie?
Deze thematische opleiding is (in de eerste plaats) bedoeld voor de maatschappelijk werkers en juristen, actief binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) en voor andere geïnteresseerden.
Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft!

Wanneer?

De vorming gaat door van 9.30 uur tot 16.30 uur op dinsdag 10 oktober 2017(t.g.v. de stakingsdreiging verschoven naar maandag 20 november 2017).


Waar?
Kwadraet
Koningin Maria Hendrikaplein 64 (1ste verdieping)
9000 Gent
De leslocatie ligt tegenover het station van Gent-Sint-Pieters (aan de overkant van het plein voor het station).

Duur opleiding: 1 dag
Kostprijs: 130 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)
Maximum aantal deelnemers: ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag en dinsdag en donderdagvoormiddag) of hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 - miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1709 (te vermelden bij correspondentie)

Deze opleiding is op vrijdag 30-06-2017 (8u) op volzet geplaatst. Als je je op de wachtlijst wil plaatsen (voor een opleiding in 2017), kan je een mailtje sturen naar hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be. Van zodra er zich een mogelijkheid tot deelname aan deze opleiding voordoet, contacteren wij je.
 


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
Terug