Thematische opleiding: 'Financiële aspecten van huwen, samenwonen en scheiden, met bijzondere aandacht voor de schulden' - (Antwerpen, 18 en 26 oktober)

Antwerpen, lokaal bij 'PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw'


Inhoud en werkwijze

* Wat heeft huwen, wettelijk of feitelijk samenwonen tot gevolg op financieel vlak?
* De belangrijke verschilpunten tussen het huwelijk en de wettelijke/feitelijke samenwoonst
* De belangrijkste principes van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel en de gevolgen hiervan voor de schulden van de echtgenoten
* Het onderscheid tussen eigen schulden en gemeenschappelijke schulden en het belang van dit onderscheid
* De voor- en nadelen en de praktische aspecten van een huwelijkscontract
* De schulden van wettelijk samenwonenden, wie hiervoor moet opdraaien en het belang van een samenwoningscontract
* De schulden van feitelijk samenwonenden en wie hiervoor moet opdraaien
* Aandachtspunten & tips rond het omgaan met schulden in geval van feitelijke scheiding van gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden
* De impact van de echtscheiding op de schulden van voormalige echtgenoten
* Vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap praktisch bekeken
* De schulden bij nieuw samengestelde gezinnen
* Enkele bijzondere aandachtspunten, o.m. op fiscaal vlak
* enz.

In deze opleiding komen de belangrijkste wettelijke bepalingen, die onmiddellijk bruikbaar zijn in schuldendossiers, aan bod.

Dit wordt afgewisseld met tips en tricks en praktijkvoorbeelden. De cursisten krijgen ook de mogelijkheid om praktijksituaties aan te reiken.

Samenhangend met deze thematische opleiding, kan je ook de thematische opleiding 'Praktische en financiële aspecten van overlijden, met bijzondere aandacht voor de schulden' van 1 lesdag volgen. Deze laatste opleiding gaat ook door in Antwerpen, op maandag 13 november 2017.

Begeleiding
Deze opleiding wordt verzorgd door advocate Nele Matthys die gespecialiseerd is in deze materie.

Voor wie?
Deze thematische opleiding is (in de eerste plaats) bedoeld voor de maatschappelijk werkers en juristen, actief binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) en voor andere geïnteresseerden.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft!

Wanneer?
De vorming gaat door van 9.30 uur tot 16.30 uur op woensdag 18 oktober en donderdag 26 oktober 2017.

Waar?
PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
www.prh.be

Duur opleiding: 2 dagen
Kostprijs: 260 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)
Maximum aantal deelnemers:ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of via e-mail hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 (bereikbaar alle weekdagen) of via e-mail miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1711 (te vermelden bij correspondentie)
 

Deze opleiding is op 26-07-2017 op volzet geplaatst. Als je je op de wachtlijst zou willen plaatsen, kan je een mailtje sturen naar hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be. Van zodra er zich een mogelijkheid tot deelname (aan deze opleiding) voordoet, contacteren wij je.


Deze activiteit is volzet. Inschrijven kan niet meer
Terug