Thematische opleiding: 'Praktische en financiële aspecten van overlijden, met bijzondere aandacht voor de schulden' - (Antwerpen, 13 november)

Antwerpen, lokaal bij 'PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw'


Inhoud en werkwijze
* De algemene principes rond het 'openvallen' van een nalatenschap en de voorwaarden om te erven
* De vraag wie mag erven (de zgn. 'wettelijke devolutie')
* Het erfrecht van de langstlevende echtgeno(o)t(e) en het erfrecht van de kinderen
* Het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner
* De aanvaarding (al dan niet 'onder voorrecht van boedelbeschrijving') en de verwerping van de nalatenschap
* Wat kan als een stilzwijgende aanvaarding beschouwd worden?
* Welke schulden moeten toch betaald worden ondanks de verwerping?
* Wat als niemand zich meldt als erfgenaam (de zgn. 'onbeheerde nalatenschap')?
* De afwikkeling van een overlijden en van de nalatenschap praktisch bekeken (aangifte van overlijden, samenstelling en verdeling nalatenschap, aangifte nalatenschap, wat gebeurt er met de rekeningen?, enz.)
* De belangrijkste principes van een testament
* Enkele bijzondere aandachtspunten, o.m. op fiscaal vlak
* enz.

In deze opleiding komen de belangrijkste wettelijke bepalingen, die onmiddellijk bruikbaar zijn in schuldendossiers, aan bod.

Dit wordt afgewisseld met tips en tricks en praktijkvoorbeelden. De cursisten krijgen ook de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden aan te reiken.

Samenhangend met deze thematische opleiding, kan je ook de thematische opleiding 'Financiële aspecten van huwen, samenwonen en scheiden, met bijzondere aandacht voor de schulden' van 2 lesdagen volgen. In het najaar van 2017 wordt deze laatste opleiding ook georganiseerd in Antwerpen, op woensdag 18 oktober en donderdag 26 oktober 2017.

Begeleiding
Deze opleiding wordt verzorgd door advocate Nele Matthys die gespecialiseerd is in deze materie.

Voor wie?
Deze thematische opleiding is (in de eerste plaats) bedoeld voor de maatschappelijk werkers en juristen, actief binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) en voor andere geïnteresseerden.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft!

Wanneer?
De vorming gaat door van 9.30 uur tot 16.30 uur op maandag 13 november 2017.

Waar?
PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
www.prh.be

Duur opleiding: 1 dag
Kostprijs: 130 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos geannuleerd kan worden en dus definitief is)
Maximum aantal deelnemers: ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 (bereikbaar alle weekdagen behalve woensdag) of miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1710 (te vermelden bij correspondentie)

Deze opleiding is volzet. Als je je op de wachtlijst wil plaatsen, kan je een mailtje sturen naar hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be. Als er zich een mogelijkheid tot deelname voordoet, contacteren wij je.


Deze activiteit is volzet. Inschrijven kan niet meer
Terug