Thematische opleiding: 'Strafrechtelijke schulden: het proces, het vonnis en de (financiële) gevolgen' - Gent, 21 november 2017

Gent, lokaal bij 'Kwadraet'


 • Wil je weten welke soorten misdrijven onder ‘het Strafrecht’ vallen? En welke de verschillende mogelijkheden en gevolgen zijn bij een strafrechtelijke inbreuk?
 • Wil je weten uit welke stappen een strafrechtelijk proces bestaat? En welke de betrokken partijen (kunnen) zijn?
 • Wil je een zicht krijgen op de precieze inhoud van een strafrechtelijk vonnis?
 • Wil je weten wanneer men spreekt over een verjaring van een strafvordering, een strafuitvoering en een burgerlijke vordering?
 • Wil je weten wat de (financiële) gevolgen kunnen zijn?

Volg dan de opleiding “Strafrechtelijke schulden: het proces, het vonnis en de (financiële) gevolgen” die het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) organiseert te Gent, op dinsdag 21 november 2017.

 

 

Met deze opleiding wil het VCS  hulpverleners die cliënten begeleiden zo goed mogelijk informeren over de belangrijkste aspecten binnen het Strafrecht, een strafrechtelijk vonnis leren lezen en begrijpen en laten inzien wat de gevolgen (op financieel vlak) kunnen zijn.

 

 

Volgende topics komen concreet aan bod:

 • De toepasselijke wetgeving (Wetboek Strafrecht, Wetboek Strafvordering, bijzondere wetgeving zoals de verkeerswetgeving)
 • De belangrijke begrippen
 • Soorten misdrijven en het belang van het onderscheid ertussen
 • De hoofdlijnen in het verloop van een strafrechtelijk proces met o.m. aandacht voor de aard van de procedure (onderscheid met de burgerrechtelijke procedure), de verschillende betrokken partijen (verdachte, politie, openbaar ministerie, onderzoeksrechter, benadeelde persoon, burgerlijke partij), de rechten van de verdediging (o.m. bijstand advocaat – Salduz) en de wijze waarop je je cliënt zou kunnen helpen (bv. inzage verkrijgen)
 • Het lezen van een strafrechtelijk vonnis en begrijpen hoeveel er eventueel betaald moet worden: wat is de hoofdstraf, de bijkomende of vervangende straf, de vergoeding burgerlijke partij, de modaliteiten van strafoplegging, de bijkomende financiële gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling, de hoofdelijke veroordeling, enz.
 • De hoofdlijnen rond aspecten als ‘verjaring van de strafvordering’, de ‘strafuitvoering’ en de ‘burgerlijke vordering’
 • In het kader van de strafuitvoering: de invordering van boetes (incl. van interesten) door de ontvanger der penale boeten en door andere betrokken diensten (o.m. de compensatiemogelijkheid, de onmiddellijke inning van verkeersboetes, …), de eventuele rol van de Fiscale Bemiddelingsdienst, de Strafuitvoeringsrechtbank, …
 • Enkele bijzonderheden zoals de ‘niet-kwijtscheldbaarheid van penale boetes’ (o.m. binnen de procedure collectieve schuldenregeling), het standpunt van de FOD Financiën rond de samenwerking met de hulpverlening (in het kader van afbetaalplannen, kwijtschelding interesten, …), parkeerboetes en de al dan niet toelaatbaarheid en kwijtscheldingsmogelijkheden binnen een collectieve schuldenregeling, …

De theoretische principes worden steeds geïllustreerd en aangevuld met praktijksituaties. De cursisten krijgen uiteraard ook de gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Doelgroep: deze opleiding richt zich tot alle hulpverleners en maatschappelijk werkers die willen weten wat het Strafrecht inhoudt, hoe je een vonnis kan lezen en begrijpen en wat de gevolgen voor je cliënt zijn (op financieel vlak).

 

Begeleiding: meester Catherine Van De Heyning en meester Margot Vandebeek, beiden advocaten aan de Brusselse balie en verbonden met het kantoor Eubelius

   

Datum: dinsdag 21 november 2017

 

Waar?
Leslokaal van de organisatie 'Kwadraet' (vroeger 'Lodewijk De Raet'-stichting genoemd)
Koningin Maria Hendrikaplein 64 (1ste verdieping)

9000 Gent

De leslocatie ligt tegenover het station van Gent-Sint-Pieters (aan de overkant van het plein voor het station).

 

Duur opleiding: 1 dag
Kostprijs: 130 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos geannuleerd kan worden en dus definitief is)

Maximum aantal deelnemers: ongeveer 18

Inschrijven: kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 121 KB) voor je je inschrijft.

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 - miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V017/1752 (graag vermelden bij de eventuele communicatie over deze opleiding)

 


Terug