Thematische opleiding 'Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk' - (Brugge, 29 januari 2018)

Brugge, auditorium OCMW Brugge
 


Wat is het verschil tussen loonbeslag, loonoverdracht en loondelegatie?

Wanneer is een loonbeslag en/of loonoverdracht geldig en (hoe) kan de schuldenaar zich hiertegen verzetten?

Hoeveel van het loon en/of de sociale uitkering kan via loonbeslag of loonoverdracht ingehouden worden?

Hoe bereken ik de maximaal mogelijke inhouding concreet?

Wat als verschillende schuldeisers loonoverdracht of loonbeslag willen toepassen?

Als (budget- en/of schuld)hulpverlener word je in jouw praktijk regelmatig geconfronteerd met schuldeisers die een schuld invorderen via loonbeslag of loonoverdracht. Je weet wellicht reeds dat de procedure loonoverdracht dit jaar werd aangepast door een wet van 7 maart 2016. Maar weet je wat de impact is van deze wetswijziging voor jouw praktijk? En ben je voldoende op de hoogte van alle praktische vragen die kunnen rijzen wanneer je te maken krijgt met loonbeslag of loonoverdracht?

Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) biedt een antwoord op deze vragen in de nieuwe opleiding ‘Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk’, die verzorgd wordt door de ervaren docente Caroline De Lepeleire.

In deze opleiding komen op een praktijkgerichte manier aan bod:

 • toelichting over de procedures loonbeslag en loonoverdracht en het verschil met een loondelegatie en met een zogenaamde “algemene overdracht van schuldvordering”
 • aandacht voor de (vorm)voorwaarden die de schuldeiser moet naleven, bv. wanneer een consumentenkrediet via een loonoverdracht ingevorderd wordt, en de sancties bij inbreuken hierop
 • tips over de vraag wanneer het zinvol is om verzet aan te tekenen tegen een loonoverdracht
 • mogelijkheden om te ageren tegen een zogenaamde “vrijwillige afstand” van inkomsten
 • aandacht voor situaties waarbij verschillende schuldeisers tegelijkertijd of opeenvolgend loonbeslag of loonoverdracht willen toepassen
 • antwoord op de vraag hoelang een loonbeslag of loonoverdracht kan blijven duren
 • verduidelijking omtrent de vraag welke loononderdelen (loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, andere premies, belastingteruggaves…) en welke uitkeringen (pensioen, leefloon, kinderbijslag,…) ingehouden kunnen worden
 • verduidelijking omtrent het maximaal “beslagbaar” gedeelte en de vraag hoe dit wordt berekend in gezinsverband (meerdere inkomsten van verschillende gezinsleden)
 • toelichting over de bescherming die geldt als de inkomsten of het loon op een zichtrekening gestort worden
 • simulaties die jou aanleren hoe je het maximaal in te houden gedeelte kan berekenen (bv. hoe houd je rekening met maaltijdcheques? wat als de schuldenaar twee inkomsten heeft? wat als er kinderen ten laste zijn? wat met inkomsten uit interimarbeid?)
 • aandacht voor de bijzondere positie van de alimentatieschuldeiser
 • een aantal andere topics zoals de vraag of de schulden van de ene (ex-)echtgenoot via loonbeslag betaald kunnen worden met het loon van de andere (ex-)echtgenoot
   

Als cursist krijg je ook de mogelijkheid om op voorhand zelf casussen en eventuele vragen aan te reiken.

Voor wie?
Deze opleiding richt zich tot hulpverleners die actief zijn binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden): budget- en schuldhulpverleners en anderen.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 99 KB) voor je je inschrijft!

Begeleiding
Caroline De Lepeleire, advocaat en gespecialiseerd in deze materie. Ze heeft ook al diverse voordrachten verzorgd betreffende dit thema.

Wanneer?
De vorming gaat door van 10.00 uur tot 16.00 uur op maandag 29 januari 2018.

Dezelfde opleiding wordt ook georganiseerd in Leuven, op dinsdag 29 mei 2018. Inschrijven kan op de desbetreffende pagina.

Waar?
Auditorium OCMW-Brugge
Ruddershove 4
8000 Brugge

Deze locatie is goed bereikbaar met de bus, vanuit bijv. het NMBS-station Brugge.

Als je met de wagen wil komen, kan je parkeren op de site van OCMW-Brugge of AZ Sint-Jan. Er is een beperkt aantal plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van het OCMW-gebouw waar je gratis kan parkeren. Je kan in ieder geval parkeren op de parking van AZ Sint-Jan, maar dat is tegen betaling.

Voor meer informatie over het busvervoer vanuit het NMBS-station van Brugge naar OCMW Brugge: zie
Wegbeschrijving (pdf, 135 KB)

Duur opleiding: 1 dag

Kostprijs: 130 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)

Maximum aantal deelnemers: ongeveer 18

Info praktisch: Hilde Maris T 02-211 55 58 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of via e-mail hilde.maris@vlaamscentrumschuldenlast.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 02-211 56 37 of via e-mail miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be

Cursuscode: V018/1822 (te vermelden bij correspondentie)

 


De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
Terug