Thematische opleiding 'Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk' - (Leuven, 29 mei 2018)

Leuven, De Blauwput


Wat is het verschil tussen loonbeslag, loonoverdracht en loondelegatie?

Wanneer is een loonbeslag en/of loonoverdracht geldig en (hoe) kan de schuldenaar zich hiertegen verzetten?

Hoeveel van het loon en/of de sociale uitkering kan via loonbeslag of loonoverdracht ingehouden worden?

Hoe bereken ik de maximaal mogelijke inhouding concreet?

Wat als verschillende schuldeisers loonoverdracht of loonbeslag willen toepassen?

Als (budget- en/of schuld)hulpverlener word je in jouw praktijk regelmatig geconfronteerd met schuldeisers die een schuld invorderen via loonbeslag of loonoverdracht. Je weet wellicht reeds dat de procedure loonoverdracht dit jaar werd aangepast door een wet van 7 maart 2016. Maar weet je wat de impact is van deze wetswijziging voor jouw praktijk? En ben je voldoende op de hoogte van alle praktische vragen die kunnen rijzen wanneer je te maken krijgt met loonbeslag of loonoverdracht?

 
Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) biedt een antwoord op deze vragen in de nieuwe opleiding ‘Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk’, die verzorgd wordt door de ervaren docente Caroline De Lepeleire.
 
In deze opleiding komen op een praktijkgerichte manier aan bod:
 • toelichting over de procedures loonbeslag en loonoverdracht en het verschil met een loondelegatie en met een zogenaamde “algemene overdracht van schuldvordering”
 • aandacht voor de (vorm)voorwaarden die de schuldeiser moet naleven, bv. wanneer een consumentenkrediet via een loonoverdracht ingevorderd wordt, en de sancties bij inbreuken hierop
 • tips over de vraag wanneer het zinvol is om verzet aan te tekenen tegen een loonoverdracht
 • mogelijkheden om te ageren tegen een zogenaamde “vrijwillige afstand” van inkomsten
 • aandacht voor situaties waarbij verschillende schuldeisers tegelijkertijd of opeenvolgend loonbeslag of loonoverdracht willen toepassen
 • antwoord op de vraag hoelang een loonbeslag of loonoverdracht kan blijven duren
 • verduidelijking omtrent de vraag welke loononderdelen (loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, andere premies, belastingteruggaves…) en welke uitkeringen (pensioen, leefloon, kinderbijslag,…) ingehouden kunnen worden
 • verduidelijking omtrent het maximaal “beslagbaar” gedeelte en de vraag hoe dit wordt berekend in gezinsverband (meerdere inkomsten van verschillende gezinsleden)
 • toelichting over de bescherming die geldt als de inkomsten of het loon op een zichtrekening gestort worden
 • simulaties die jou aanleren hoe je het maximaal in te houden gedeelte kan berekenen (bv. hoe houd je rekening met maaltijdcheques? wat als de schuldenaar twee inkomsten heeft? wat als er kinderen ten laste zijn? wat met inkomsten uit interimarbeid?)
 • aandacht voor de bijzondere positie van de alimentatieschuldeiser
 • een aantal andere topics zoals de vraag of de schulden van de ene (ex-)echtgenoot via loonbeslag betaald kunnen worden met het loon van de andere (ex-)echtgenoot
   
Als cursist krijg je ook de mogelijkheid om op voorhand zelf casussen en eventuele vragen aan te reiken.

Voor wie?
Deze opleiding richt zich tot hulpverleners die actief zijn binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden): budget- en schuldhulpverleners en anderen.

Inschrijven kan enkel online. Lees goed de inschrijvingsvoorwaarden (pdf, 99 KB) voor je je inschrijft!

Begeleiding
Caroline De Lepeleire, advocaat en gespecialiseerd in deze materie. Ze heeft ook al diverse voordrachten verzorgd betreffende dit thema.

Wanneer?
De vorming gaat door van 10.00 uur tot 16.00 uur op dinsdag 29 mei 2018.

Dezelfde opleiding wordt ook georganiseerd in Brugge, op maandag 29 januari 2018. Inschrijven kan op de desbetreffende pagina.

Waar?
Leuven, Jeugdherberg 'De Blauwput'
Martelarenlaan 11A
3010 Leuven

Deze locatie ligt vlak aan het NMBS-station van Leuven

Als je met de wagen wil komen, kan je parkeren (tegen betaling) in de omgeving of in de ondergrondse parkeergarage onder het station.

Wegbeschrijving (pdf, 279 KB)

Duur opleiding: 1 dag

Kostprijs: 130 euro (dit bedrag wordt gefactureerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast van zodra de inschrijving niet meer kosteloos kan geannuleerd worden en dus definitief is)


Maximum aantal deelnemers
: ongeveer 18
 

Info praktisch
: Hilde Maris T 0492 97 52 82 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag) of via e-mail hilde.maris@samvzw.be
Info inhoudelijk: Miet Remans T 0492 97 52 83 of via e-mail miet.remans@samvzw.be

Cursuscode:
V018/1823 (te vermelden bij correspondentie)
 

Deze activiteit is volzet. Inschrijven kan niet meer
Terug