Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling


Een gebrekkig leefgeld, een moeilijke communicatie met de schuldbemiddelaar, te weinig sanctiemogelijkheden in hoofde van de arbeidsrechter, alsmaar meer niet-kwijtscheldbare schulden,... Rond deze en heel wat andere kwesties zijn aanbevelingen opgenomen in het nieuwe VCS-beleidsdossier “10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling (pdf, 558 KB)”. Deze aanbevelingen werden afgetoetst op een divers samengestelde werkgroep (zie punt 2 van dit dossier). Het bewerkstelligen van een efficiëntere en succesvollere afwikkeling van dossiers collectieve schuldenregeling is een belangrijke rode draad doorheen heel dit dossier. Aangezien zowel de Beleidsverklaring Justitie d.d. 17 november 2014, de Algemene Beleidsnota Justitie d.d. 28 november 2014 als het Justitieplan d.d. 18 maart 2015 de intentie vermelden om de procedure en het toepassingsgebied van de collectieve schuldenregeling opnieuw te evalueren, werd dit dossier overgemaakt aan (het kabinet van) minister van justitie Koen Geens. Het VCS hoopt dat de minister met deze aanbevelingen rekening houdt bij de bijsturing van de wetgeving collectieve schuldenregeling en stelt zijn expertise in dit verband graag ter beschikking.