Kalender

  Home > Onderzoek en registratie
  Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
   

  Onderzoek en registratie

  Het VCS hecht als kennis- en onderzoekscentrum inzake de schuldenthematiek in Vlaanderen veel belang aan onderzoek.

  Om erkend te blijven als instelling voor schuldbemiddeling, zijn er een aantal  verplichtingen waaraan men moet voldoen. De tweeledige registratie is daar één van. Jaarlijks is er de basisregistratie en tweejaarlijks de uitgebreide registratie van dossiers die behandeld worden door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Het VCS verzamelt, verwerkt en analyseert deze gegevens en maakt op basis hiervan onderzoeksrapporten op.

  Hiernaast kan het VCS nog andere onderzoeken doen:

  Zo is er in de periode najaar 2016 - voorjaar 2017 bijvoorbeeld een bevraging georganiseerd bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, rond de wachtlijsten en de wachttijden in de budget- en schuldhulpverlening. Lees meer over het Rapport bevraging van wachtlijsten en wachttijden in budget- en schuldhulpverlening (pdf, 805 KB).
   
  Het VCS verzamelt ook onderzoeksgegevens van andere organisaties, in het binnen-en buitenland.