Kalender

  Home > Over het Centrum
  Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
   

  Over het Centrum

  Het Vlaams Centrum Schuldenlast (afgekort: VCS), voorheen Vlaams Centrum Schuldbemiddeling genaamd, is het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde steunpunt en expertisecentrum inzake de schuldenthematiek in Vlaanderen.

  Het VCS wil de kwaliteit van de dienstverlening die verleend wordt door budget- en schuldhulpverleners stimuleren en verhogen, zowel op methodisch vlak als op juridisch vlak. Doelgroepen zijn zowel de medewerkers van de 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s, CAW’s en OCMW-verenigingen) als andere beroepsgroepen die in Vlaanderen aan schuldbemiddeling (mogen) doen (advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen). Binnen deze context zijn informatieverschaffing, vorming/training/opleiding, juridische en methodische bijstand kernopdrachten van het VCS.

  Zeker zo belangrijk is het stapsgewijs uitbouwen van een kennis- en onderzoekscentrum rond schuldenproblemen met o.m. als hoofdaccent de verwerking van de registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen en de communicatie hieromtrent.

  Het VCS wil ook sterk inzetten op het voorkomen van schuldenproblemen door het uitbouwen van een preventiebeleid in Vlaanderen met specifieke acties naar de meest kwetsbare groepen. Het VCS werkt hiervoor nauw samen met de regionale samenwerkingsverbanden "BudgetInZicht" waarbinnen de CAW’s en OCMW’s gezamenlijk aan schuldpreventie doen.

  Aansluitend hierbij wil het VCS structurele knelpunten ook aanpakken via het vervullen van een signaalfunctie naar de verschillende bevoegde overheden en andere instanties.

  Het VCS vervult tenslotte ook een taak op het vlak van informatieverstrekking rond de schuldenthematiek aan burgers met schuldenproblemen en aan organisaties die occasioneel te maken hebben met cliënten/klanten met schuldenproblemen.

  Om al deze doelstellingen te bereiken, kan het VCS beroep doen om een gemotiveerd team en op onderstaande (bestuurs)organen:

  De Algemene Vergadering van de vzw Vlaams Centrum Schuldenlast is als volgt samengesteld:

  ·             VVSG vzw

  ·             SOM vzw (de federatie van sociale ondernemingen)

  ·             Orde van Vlaamse Balies

  ·             Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

  ·             Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België

  ·             Beroepsvereniging van het Krediet

  ·             Vlaams Netwerk Tegen Armoede vzw

  ·             Welzijnszorg vzw

  .       Gezinsbond

  ·             Karin Van Maldergem (vertegenwoordiger van CAW Oost-Vlaanderen)

  ·             Tina Claes (OCMW Vorselaer)

  ·             Jef Breda (Universiteit Antwerpen)

  De Raad van Bestuur van de vzw Vlaams Centrum Schuldenlast is als volgt samengesteld:

  ·             Jef Breda (voorzitter)

  ·             VVSG vzw, vertegenwoordigd door Peter Hardy (penningmeester)

  ·             SOM vzw (de federatie van sociale ondernemingen), vertegenwoordigd door Anita Cautaers

  ·             Orde van Vlaamse Balies, vertegenwoordigd door Philippe Gérard en Gracy Saerens

  ·             Beroepsvereniging van het Krediet vzw, vertegenwoordigd door Ivo Van Bulck

  ·             Netwerk Tegen Armoede vzw, vertegenwoordigd door Hilde Linssen

  .       Gezinsbond, vertegenwoordigd door Yves Coemans

  ·             Karin Van Maldergem (CAW Oost-Vlaanderen)

  ·             Tina Claes (OCMW Vorselaer) (ondervoorzitter)

  Hiernaast neemt het VCS initiatief tot het opstarten van en participeert het aan een aantal relevante netwerken.