Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Betalingsbevel: verkeerde interpretatie advies Raad van State


Op 16 juni kwam het betalingsbevel weer in de media naar aanleiding van een advies van de Raad van State over het wetsontwerp. De voorstanders, Martine Taelman (Open VLD) en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), verwezen naar dit advies om hun wensen kracht bij te zetten. Volgens hen zou er sprake zijn van discriminatie wanneer Belgische schuldeisers niet ook zoiets als een betalingsbevel zouden krijgen tegen Belgische schuldenaren. De Raad van State zou dit -althans volgens hen- beamen.

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling is niet akkoord met deze lezing en interpretatie van het advies van het Raad van State. De Raad zegt enkel dat het onvermijdelijk is een betalingsbevel in te voeren voor grensoverschrijdende zaken gelet op Verordening 1896/2006. Dat is logisch en niemand heeft dat ooit ontkent.
Maar volgens de Raad van State is er geen sprake van discriminatie wanneer er geen betalingsbevel zou komen voor binnenlandse aangelegenheden. Enkel dat er daarvoor een vraag rijst en dat dit mogelijk is.
Tenslotte stelt ze dat als de Belgische wetgever een doeltreffende procedure wil voorzien voor binnenlandse aangelegenheden -waartoe Verordening 1896/2006 ons dus niet verplicht- ze de nodige manoeuvreerruimte heeft om een eigen regeling uit te werken. Die geldt dan wel enkel voor onbetwiste sommen. De rechten op verdediging moeten ook strikt worden gerespecteerd. Dit laatste is volgens het VCS op heden dus niet het geval is, toch niet bij betalingsbevelen op eenzijdig verzoekschrift tegen consumenten en particulieren.

Een belangrijke opmerking is dat de Raad van State spontaan enkel (of vooral) een onderzoek voerde naar mogelijkheid van discriminatie van schuldeisers. Ze voerde bijvoorbeeld geen onderzoek naar de mogelijkheid van discriminatie van verweerders, particulieren en consumenten in het kader van de procedure op eenzijdig verzoekschrift of naar het voldaan zijn van alle voorwaarden om met de rechten van art. 6 EVRM (recht op eerlijk proces) in te mengen. Ook de Raad denkt dus bij deze procedure enkel aan de belangen van de schuldeisers?

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling heeft samen met 18 andere Vlaamse, Waalse en Brusselse organisaties een persbericht verspreid. Het VCS liet ook een artikel (pdf, 114 KB) publiceren in de Juristenkrant. Hier argumenteerden we voordien al dat er niet zomaar sprake is van de vermeende discriminatie. Een meer uitgebreide versie (met voetnoten) van dezelfde tekst is hier (pdf, 176 KB) te lezen.

Op onze website kan u ook nog onze vorige berichten over het betalingsbevel lezen. Het VCS houdt op de hoogte over het verder verloop van dit dossier.