Home > Nieuws
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Het team schulden van SAM doet verder wat het Vlaams Centrum Schuldenlast deed

 

Sinds 1 januari 2018 maken wij deel uit van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw. Met onze collega's van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, blijven wij ons inzetten voor een sociaal rechtvaardige samenleving. Zie www.samvzw.be voor meer informatie. Deze website, en andere websites, worden nog verder uitgebouwd, ook rond het thema 'schulden'. In tussentijd vind je nog alle informatie die het vroegere Vlaams Centrum Schuldenlast, nu het 'team schulden' binnen SAM, jou wil meedelen via deze site.


Download nu de WAKOSTA ?! App

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw samen met het Streekfonds West-Vlaanderen en de regionale samenwerkingsverbanden BIZ ontwikkelden een budgetapp. Deze is bedoeld voor het brede publiek maar kan zeker ook gebruikt worden in een hulpverleningscontext. Met deze app: kan je inkomsten en uitgaven ingeven, heb je zicht op je budget per maand of per week. kan je op het einde van de maand je overschot (+) of tekort (-) zelf in de nieuwe maand invoeren ...


Meer over "Download nu de WAKOSTA ?! App "

Rapport 2017 over de basisregistratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling

Via de basisregistratie registreren alle erkende instellingen voor schuldbemiddeling jaarlijks het aantal gezinnen in budgethulpverlening en/of schuldhulpverlening. De verwerking van deze gegevens (voorheen door het Vlaams Centrum Schuldenlast en sinds dit jaar door het Team schulden van SAM) leidt tot een rapport dat een globaal overzicht geeft van dat aantal gezinnen, en ook cijfers per type organisatie, per provincie en per gebiedsindeling optekent.


Meer over "Rapport 2017 over de basisregistratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling "

SAM, BIZ & Wikifin ontwikkelen educatieve video's in hun strijd tegen overmatige schuldenlast

De problematiek van overmatige schuldenlast is actueler dan ooit in deze periode van het jaar, dé tijd van cadeautjes en andere dure verleidingen. In het kader van hun gezamenlijke opdracht m.b.t. financiële educatie, ontwikkelden de 11 regionale samenwerkingsverbanden BudgetInZicht (BIZ), SAM, steunpunt Mens en Samenleving en Wikifin 3 educatieve video’s over overmatige schuldenlast.


Meer over "SAM, BIZ & Wikifin ontwikkelen educatieve video's in hun strijd tegen overmatige schuldenlast"

Rapport bevraging van wachtlijsten en wachttijden in budget- en schuldhulpverlening is beschikbaar

Op vraag van de Vlaamse Overheid peilde het Vlaams Centrum Schuldenlast in de periode najaar 2016 - voorjaar 2017 naar personen en gezinnen die dienen te wachten op budget- en/of schuldhulpverlening bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen.  De resultaten hiervan vind je in het rapport met als titel “Rapport bevraging van wachtlijsten en wachttijden in budget- en schuldhulpverlening”. Hierin komen vervolgens de probleemstelling, het onderzoekscenario, de gehanteerde methodologie, de voornaamste resultaten en verdere discussiepunten aan bod. Het rapport vind je hier (pdf, 805 KB). Voor inhoudelijke vragen hierbij, kan je mailen naar 


De BIZ-regio’s en SAM, steunpunt Mens en Samenleving, doen ook mee aan de ‘De Week van het Geld’ (12/03/2018 – 18/03/2018)

Op maandag 12 maart 2018 start de derde editie van De Week van het Geld. Het doel van deze themaweek is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht schenken aan het belang van financiële educatie. De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek. Meer dan 70.000 leerlingen uit het lager onderwijs gaan aan de slag met educatief materiaal om te leren een budget te beheren. Ook Hare Majesteit de Koningin ondersteunt opnieuw De Week van het Geld. Zij gaat in debat met Wikifin.be en organisaties actief in schuldpreventie waaronder SAM, steunpunt Mens en Samenleving,  en een aantal BudgetInZicht (BIZ)-samenwerkingsverbanden.


Meer over "De BIZ-regio’s en SAM, steunpunt Mens en Samenleving, doen ook mee aan de ‘De Week van het Geld’ (12/03/2018 – 18/03/2018)"

Erkende instellingen voor schuldbemiddeling – Jaarverslag 2017

Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van hun erkenning, een jaarverslag indienen. Dit jaarverslag bestaat uit

 • De cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen
 • Het doorgeven van de personen die effectief aan schuldbemiddeling doen.

De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang de verstrekte hulpverleningsmodules (budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling). Voor 2017 moeten de erkende diensten deze gegevens doorgeven, ten laatste op woensdag 28 februari 2018.


Meer over "Erkende instellingen voor schuldbemiddeling – Jaarverslag 2017"

VCS vraagt realistische afbetaalplannen voor fiscale schulden

Wellicht hebben jullie het al gemerkt in jullie praktijk: de fiscus hanteert sinds 1 december 2016 een nieuwe invorderingsstrategie. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is dat fiscale schulden binnen maximaal twaalf maanden na het ontstaan van de schuld betaald moeten worden.

Het verbaast ons sterk dat een overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven op het vlak van het humaan en ethisch invorderen van schulden, zo’n rigide maximale afbetaaltermijn invoert en dit bovendien doet op een eenzijdige manier, zonder enig overleg te plegen met organisaties zoals schuldbemiddelingsdiensten, armoedeorganisaties of de Gezinsbond.

Het VCS en 6 andere organisaties richtten dan ook een schrijven aan de minister van  Financiën, waarin zij beklemtonen dat een dergelijke werkwijze heel wat mensen en gezinnen op een onaanvaardbare manier onder druk zet, temeer omdat blijkbaar een gerechtelijke invordering (via een gerechtsdeurwaarder) wordt opgestart wanneer een afbetaalplan van maximaal 12 maanden niet haalbaar is voor de schuldenaar.

In dit schrijven staan ook een aantal bekommernissen van hulpverleners vermeld, o.m. het feit dat ontvangers totaal onrealistische maandelijkse afbetalingen eisen, die op geen enkele wijze rekening houden met de reële uitgaven van de betrokken schuldenaar en diens gezin.

Tot slot wordt in dit schrijven ook ongenoegen geuit over de bijlage die de FOD Financiën aan schuldenaren verstuurt wanneer een afbetaalplan geweigerd wordt.  Bijzonder stuitend is dat deze bijlage o.m. expliciet de suggestie bevat om voor de schuldenproblemen een lening aan te vragen bij een financiële instelling. Dit is een regelrechte vorm van aanzetten tot onvoorzichtige kredietafsluiting, hetgeen voor mensen met betalingsproblemen een verergering van de schuldenproblemen tot gevolg kan hebben. Het toestaan van consumentenkredieten aan personen die deze niet tijdig zullen kunnen terugbetalen is bovendien verboden door de wetgeving consumentenkrediet.

Het schrijven aan de minister van Financiën, dat jullie hier (pdf, 6.88 MB) kunnen downloaden, wordt niet alleen door het VCS onderschreven maar ook door volgende organisaties:

 • VVSG - afdeling OCMW’s
 • SOM de federatie van sociale ondernemingen - sector CAW
 • Gezinsbond
 • Welzijnszorg
 • Netwerk Tegen Armoede
 • Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wij hopen hieromtrent een onderhoud te kunnen hebben met de minister van Financiën en houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

Opmerkingen of ervaringen in dit verband, kunnen jullie mailen naar miet.remans@samvzw.be

 


SAM, het nieuwe steunpunt Mens en Samenleving

Vanaf 1 januari 2018 zijn wij SAM, Steunpunt Mens en Samenleving.

SAM is de fusie van Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaams Centrum Schuldenlast en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
SAM ondersteunt praktijkwerkers, sociale organisaties en het beleid in het formuleren van individuele en structurele antwoorden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting.
Samen met de fusiepartners verhogen wij onze slagkracht in het streven naar een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving.
 
Ook na 1/1/2018 blijft ons gekend aanbod bestaan en worden alle lopende engagementen verdergezet.
Door onze nieuwe intersectorale aanpak zullen kennis, goede praktijken en methodieken hun weg vinden naar een breder publiek.

www.samvzw.be


Halt aan nutteloze schuldinvorderingskosten!

In Nederland woedt al een hele tijd een hevig debat over de schuldenproblematiek. Zo werd in november en december 2016 de documentaireserie “Schuldig” daar uitgezonden. Je kan de zes afleveringen hiervan hier (her)bekijken. In De Correspondent verschenen dan weer de artikels “Onze incassoindustrie: eerst maken we schulden tot 2,5 keer hoger, dan sturen we dure hulpverleners op je af” en “De schuldsanering is vernederend, duur en ineffectief. Maar het kan anders”. In deze artikels wordt onder meer gepleit voor een overname van het Zweedse systeem, waar een “Koninklijk Incassobureau” bestaat dat niet alleen als enige instantie beslag mag leggen, maar ook hulp biedt aan schuldenaren en bindende betalingsregelingen voorstelt aan schuldeisers. De auteur van deze artikels verwijst ook naar het soepele Amerikaanse systeem van “persoonlijk faillissement” dat de schuldenaar niet jarenlang laat bloeden voor de schuldeisers: “Afscheid nemen van je schulden is in de VS doodeenvoudig. Je stapt naar de rechtbank met een verzoek om schuldverlichting. Je levert een lijst met je bezittingen aan. Je draagt bezittingen die niet op een lange lijst van uitzonderingen  staan over aan de rechtbank. En voilà: de rechter verleent je een schone lei.

 


Meer over "Halt aan nutteloze schuldinvorderingskosten!"

Bestel nu budgetplanners en geniet van 20 % korting!

Merendeel Belgen weet niet wat hij uitgeeft aan verzekeringen”, konden we deze week lezen in de media. Ook het zicht op andere uitgaven ontbreekt bij velen, onder meer bij heel wat cliënten die bij een OCMW of CAW aankloppen met budgetterings- en/of schuldenproblemen. Om schuldenproblemen te vermijden is een goed zicht op de eigen financiële situatie nochtans belangrijk. De budgetplanner die het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) verspreidt, is hierbij een handig hulpmiddel. Dit instrument laat alleenstaanden en gezinnen toe een totaaloverzicht te krijgen op al hun inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Deze tool is bruikbaar voor iedereen, in het bijzonder voor (budget- en schuld)hulpverleners die hun cliënten zelfstandig leren budgetteren.


Meer over "Bestel nu budgetplanners en geniet van 20 % korting!"

Nee tegen gemakkelijk krediet op dertiende “Dag Zonder Krediet”

Naar aanleiding van de 13e editie van de Dag Zonder Krediet, die dit jaar doorgaat op zaterdag 26 november 2016, waarschuwt het platform Dag Zonder Krediet (30 organisaties, waaronder het Vlaams Centrum Schuldenlast en de 11 BudgetInZicht samenwerkingsverbanden) tegen de gevaren van gemakkelijk krediet. Krediet is tegenwoordig immers alomtegenwoordig in onze samenleving. Niet alleen klassieke bankinstellingen bieden krediet in hun kantoren aan. Ook via het internet, in grootwarenhuizen, in elektrowinkels, online, enz. wordt tegenwoordig krediet aangeboden. Vaak onder het motto “Nu kopen, later betalen”. Zeker voor personen in een financieel zwakke positie betekent dit tal van verleidingen waartegen zij keer op keer weerstand moeten bieden.


Meer over "Nee tegen gemakkelijk krediet op dertiende “Dag Zonder Krediet”"

60.000 gezinnen ontvingen in 2015 steun bij financiële problemen

Heel wat Vlaamse gezinnen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de cijfers van de 322 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen, verzameld door het Vlaams Centrum Schuldenlast. In 2015 kregen ongeveer 60.000 gezinnen ondersteuning bij schuldenproblemen en bij het beheer van hun budget. Dat is evenveel als vorig jaar. Zij hadden zowel problemen met de betaling van dagelijkse uitgaven (energieschulden, huurschulden, telecomschulden,…) als met de betaling van kredietschulden en van schulden bij overheidsdiensten (o.m. belastingschulden). Overbesteding, schulden maken om te overleven en aanpassingsschulden (schulden ten gevolge van ziekte, werkloosheid, scheiding,…) werden ook in 2015 aangeduid als meest voorkomende schuldoorzaken.


Meer over "60.000 gezinnen ontvingen in 2015 steun bij financiële problemen"

Wat te denken van MyTrustO, een alternatieve vorm van schuldbemiddeling?

Het VCS krijgt de laatste tijd regelmatig vragen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling over MyTrustO. Dit initiatief kwam recentelijk verschillende keren in de pers (o.m. in De Morgen van 18 april 2016 en in de Juristenkrant van 6 april 2016). Het betreft een vorm van schuldbemiddeling die aangeboden wordt door gerechtsdeurwaarders en gefaciliteerd wordt door Beweging.net.  De initiatiefnemers kaderen deze vorm van schuldbemiddeling binnen het “ethisch verantwoord invorderen”, dat bedrijven en overheden ervan wil overtuigen dat de klassieke invorderingsmanier geen garantie op een betaalde factuur vormt. Integendeel: door de hoge invorderingskosten die dit met zich meebrengt, krijgt de schuldeiser lagere aflossingen en moet hij ook langer wachten op zijn geld. Soms raakt ook de schuldenaar hierdoor in een schuldenspiraal, waardoor helaas noodgedwongen een procedure collectieve schuldenregeling opgestart moet worden.


Meer over "Wat te denken van MyTrustO, een alternatieve vorm van schuldbemiddeling?"

Brussel, 5 december 2016, Studiedag ‘De bescherming van consumenten in de (recente) rechtspraktijk: hoe gebruik ik dit in schuldendossiers?’

Het Wetboek Economisch Recht bevat heel wat bepalingen die belangrijk zijn voor de praktijk van schuldbemiddelaars, schuldeisers en schuldinvorderaars (o.a. financieel verantwoordelijken). Zo bevat dit wetboek o.a. de regels die consumenten in het algemeen willen beschermen (de vroegere “Wet Marktpraktijken”) en de regels die consumenten willen beschermen bij het afsluiten van kredieten. Over deze regels die consumenten willen beschermen is heel wat rechtspraak beschikbaar. Een goed zicht hierop is belangrijk voor een correcte toepassing van deze regelgeving in (schulden)dossiers. In discussies tussen schuldeisers/schuldinvorderaars en schuldenaars kan een verwijzing naar deze rechtspraak soms voor een doorbraak zorgen. Het VCS organiseert daarom een studiedag die op een praktijkgerichte manier aandacht besteedt aan de belangrijkste (recente) rechtspraak consumentenbescherming. Voor meer informatie en/of om jou in te schrijven, klik hier.

 


10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling

Een gebrekkig leefgeld, een moeilijke communicatie met de schuldbemiddelaar, te weinig sanctiemogelijkheden in hoofde van de arbeidsrechter, alsmaar meer niet-kwijtscheldbare schulden,... Rond deze en heel wat andere kwesties zijn aanbevelingen opgenomen in het nieuwe VCS-beleidsdossier “10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling (pdf, 558 KB)”. Deze aanbevelingen werden afgetoetst op een divers samengestelde werkgroep (zie punt 2 van dit dossier). Het bewerkstelligen van een efficiëntere en succesvollere afwikkeling van dossiers collectieve schuldenregeling is een belangrijke rode draad doorheen heel dit dossier. Aangezien zowel de Beleidsverklaring Justitie d.d. 17 november 2014, de Algemene Beleidsnota Justitie d.d. 28 november 2014 als het Justitieplan d.d. 18 maart 2015 de intentie vermelden om de procedure en het toepassingsgebied van de collectieve schuldenregeling opnieuw te evalueren, werd dit dossier overgemaakt aan (het kabinet van) minister van justitie Koen Geens. Het VCS hoopt dat de minister met deze aanbevelingen rekening houdt bij de bijsturing van de wetgeving collectieve schuldenregeling en stelt zijn expertise in dit verband graag ter beschikking.


Vlaams Centrum Schuldenlast en BudgetInzicht samenwerkingsverbanden zetten schouders onder de 1e Week van het Geld

Deze week is de "Week van het Geld". Het doel van de "Week van het Geld" is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht vragen voor financiële vorming.  De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek. De "Week van het Geld" is een initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd en Radio 1. Heel wat andere organisaties, waaronder het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS), zetten hier mee hun schouders onder. Zie www.weekvanhetgeld.be voor meer informatie over deze themaweek.
Het VCS lanceert in het kader van deze week ook haar nieuwe website: www.allesovercenten.be. Deze website wil jongeren die met een eigen budget leren omgaan of die op eigen benen zullen staan, bijstaan bij het maken van financiële keuzes. De website biedt hen niet alleen nuttige informatie over het ruime thema “budgetteren / omgaan met geld” maar ook tips die hen kunnen behoeden voor financiële problemen.
Het Vlaams Centrum Schuldenlast en de BudgetInzicht samenwerkingsverbanden verspreiden in het kader van deze campagneweek daarnaast ook de nieuwe sensibiliserende folder “Te Mooi Om Waar Te zijn!” (pdf, 4.23 MB). Deze folder kwam tot stand met steun van Wikifin.be. Deze folder wil wijzen op de mogelijke valkuilen van “gratis” aanbiedingen. Ook wil hij inzicht bieden in de mechanismen die vaak schuil gaan achter bepaalde marketingtechnieken. Verder is er aandacht voor andere aanbiedingen die “Te mooi om waar te zijn!” en in de realiteit niet anders dan vals kunnen zijn.


Meer over "Vlaams Centrum Schuldenlast en BudgetInzicht samenwerkingsverbanden zetten schouders onder de 1e Week van het Geld"

De Dag Zonder Krediet 2015 - "Te Mooi Om Waar Te Zijn"

Dé jaarlijkse Dag Zonder Krediet gaat ook in 2015 door op de laatste zaterdag van november met als thema ‘Te Mooi Om Waar Te Zijn!’. Dit jaar bundelen maar liefst 30 organisaties, waaronder het Vlaams Centrum Schuldenlast en de 11 BudgetInzicht-samenwerkingsverbanden, opnieuw de krachten teneinde het brede publiek aan te zetten tot verantwoord en bewust consumeren.

In 2015 gebeurt dit concreet via het campagnethema ‘Te Mooi Om Waar Te Zijn!’. Hiermee willen we de aandacht vestigen op alles wat zogezegd ‘gratis’ is,maar in werkelijkheid vaak kosten, beperkende voorwaarden en/of andere nadelen met zich meebrengt. Denk maar aan aankopen aan een 0% krediet (waar toch een betalende kredietkaart achter verscholen is), aan producten die je op het internet gratis kunt bestellen (waarbij je achteraf betalende producten toegestuurd krijgt), aan spelletjes die kinderen gratis kunnen downloaden op hun tablet (maar om een hoger level te bereiken moeten zij toch betalen), aan '2 + 1 gratis' aanbiedingen (met als risico dat je meer koopt dan je echt nodig hebt) enz.


Meer over "De Dag Zonder Krediet 2015 - "Te Mooi Om Waar Te Zijn""

Als budget- en/of schuldhulpverlener zit je ongetwijfeld soms met de handen in de haren: hoe is het mògelijk dat mijn cliënt zich alweer heeft laten verleiden tot een onnodige uitgave? Maar hoe zit het met jouw eigen financieel gedrag: is dat altijd rationeel verantwoord? Financieel gedrag is blijkbaar niet altijd het resultaat van een rationeel en bewust (denk)proces: er kunnen ook onbewuste en psychologische factoren meespelen. Wat leert het wetenschappelijk onderzoek ons hierover? En op welke manier kunnen we als hulpverlener aan de slag met deze kennis, zowel preventief als curatief? Omdat het zinvol is om stil te staan bij deze vragen en hierover na te denken, organiseert het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) op maandag 7 december 2015 een studiedag met als titel ‘Het irrationele financiële gedrag van consumenten’.

Lees meer

Gratis boek “Geld en Gedrag. De theoretische basis”

Budget- en schuldhulpverleners krijgen vaak te maken met cliënten die hun geld niet goed kunnen beheren. Om de financiële zelfredzaamheid van deze cliënten daadwerkelijk te kunnen vergroten, is inzicht nodig in de (vaak onbewuste) psychologische processen die financieel gedrag sturen. Want cliënten financiële kennis en vaardigheden aanleren is één ding, cliënten helpen om hun financieel gedrag ook effectief aan te passen is een heel ander paar mouwen. Weten en kunnen leidt namelijk niet altijd tot doen omdat mensen vaak onbewust en irrationeel gedrag vertonen. De psychologische processen die een rol (kunnen) spelen bij dergelijk gedrag, kan je lezen in het nieuwe Nibud-boek “Geld en Gedrag. De theoretische basis”. Dit boek, dat je hier gratis kan downloaden, behandelt de inzichten uit de gedragswetenschappen en theorieën rond financiële zelfredzaamheid: theorieën over gedrag, gedragsverandering en motivatie. Het Nibud biedt dit gratis aan omdat het vindt dat een goede theoretische kennis over deze psychologische processen onontbeerlijk is om de keuzes van consumenten te begrijpen en hen te helpen hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Grip op geld begint immers met grip op de onderliggende processen van financieel keuzegedrag.


(Nieuwe) schuldencentrale: geen deus ex machina voor de preventie van schuldenproblemen

Vanuit diverse hoeken wordt gepleit voor de uitbreiding van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (afgekort: CKP) naar een ruimere "schuldencentrale" waarin ook andere schulden (achterstallige energiefacturen, telecomschulden,…) opgenomen worden. De omvorming van de CKP tot een ruimere "schuldencentrale" zou een goede manier zijn om een totaalzicht te krijgen op de schuldenlast van de kredietaanvrager, en aldus het ontstaan van situaties van schuldenoverlast helpen vermijden. Deze uitbreiding van de CKP naar een ruimere schuldencentrale is ondertussen opgenomen in het federaal regeerakkoord en in de Algemene Beleidsnota d.d. 14/11/2014 van de minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Het Vlaams Centrum Schuldenlast onderschrijft uiteraard de doelstelling om schuldenoverlast te vermijden, maar is niettemin geen voorstander van de uitbreiding van de CKP tot een ruimere schuldencentrale, omwille van volgende redenen ...


Meer over "(Nieuwe) schuldencentrale: geen deus ex machina voor de preventie van schuldenproblemen"

Mannen scoren beter op financiële kennis, vrouwen beter op financiële attitudes

Wikifin, het programma financiële vorming van de FSMA, organiseerde op woensdag 11 maart 2015 de tweede conferentie inzake financiële vorming, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin. Op deze conferentie werden de resultaten van de nationale meting van de financiële geletterdheid van Belgen bekendgemaakt. In tegenstelling tot veel ander onderzoek ligt de focus van dit onderzoek meer op financieel gedrag (Hoe ga ik om met geldzaken?) en attitudes (Hoe sta ik tegenover geldzaken?) dan louter op financiële kennis (Wat weet ik over geldzaken?).


Meer over "Mannen scoren beter op financiële kennis, vrouwen beter op financiële attitudes"

Welke media gebruiken jongeren en welke impact heeft hun socio-economische status hierop?

Financiële educatie van jongeren is één van de thema’s waarop het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) in het kader van zijn schuldpreventieopdracht sterk wil inzetten. Een belangrijk onderdeel van deze financiële educatie is het verhogen van de reclamewijsheid van jongeren opdat zij goed leren omgaan met reclames en opgroeien tot goed geïnformeerde, kritische consumenten die bewuste keuzes maken. In het kader van deze doelstelling werkt het VCS als stakeholder mee aan het vierjarig interdisciplinair onderzoeksproject “AdLit” (Advertising Literacy) rond reclamewijsheid bij kinderen en jongeren. Adlit heeft net een eerste onderzoeksrapport rond het bezit en gebruik van media bij de Vlaamse jeugd vrijgegeven.


Meer over "Welke media gebruiken jongeren en welke impact heeft hun socio-economische status hierop?"

27 maart 2015: Studiedag “Wetboek Economisch Recht: Belang voor de praktijk van de schuldbemiddelaar”

Op 1 april 2015 treden de nieuwe regels betreffende het consumentenkrediet uit het Wetboek Economisch Recht in werking. Andere onderdelen van dit wetboek, o.m. betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, traden voordien reeds in werking. Nu deze codificatie grotendeels afgerond is en de voor schuldbemiddelaars belangrijkste onderdelen (o.m. “Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming” en “Boek VII. - Betalings- en kredietdiensten”) in werking traden (of weldra in werking zullen treden), organiseert het Vlaams Centrum Schuldenlast een studiedag over het Wetboek Economisch Recht die zich specifiek richt tot medewerkers van erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s en CAW’s) en andere schuldbemiddelaars.

MEER


Evolutie wanbetalingen en wanbetalers in de kredietsector: vooral kredietopeningen in stijgende lijn

Eind 2014 stonden in de Centrale voor kredieten aan particulieren in totaal 522.840 achterstallige kredietovereenkomsten geregistreerd (+ 3,8 %). Dit aantal groeit onafgebroken sinds 2008. De toename is in 2014 enkel te wijten aan een stijging van het totale aantal achterstallige kredietopeningen (+ 7,2 %) en van het totale aantal achterstallige hypothecaire kredieten (+ 5,1 %).


Meer over "Evolutie wanbetalingen en wanbetalers in de kredietsector: vooral kredietopeningen in stijgende lijn"

Onderzoeksrapport financieel (risico)gedrag jongeren beschikbaar

Cebud, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek verbonden aan de Thomas More Hogeschool, bracht de uitgaven, inkomsten en het financieel (risico)gedrag van jongeren in kaart. Uit hun recente onderzoek blijkt o.m. dat 25 % van de ondervraagde jongeren wel eens geld leent, dat 25 % wel eens speelt voor geld en 68 % wel eens online koopt. Ernstig financieel risicogedrag, d.w.z. minstens 3 risicogedragingen vertonen op regelmatige basis (geld lenen, spelen voor geld, weddenschappen afsluiten,...), komt voor bij 12 % van de ondervraagde scholieren. Hiernaast werd ook de rol van financiële kennis, vaardigheden en enkele individuele en gezinskenmerken onderzocht. Hieruit blijkt o.m. dat de manier waarop jongeren en jongvolwassenen met geld omgaan en hun bestedingspatroon vooral bepaald worden door wat ze zelf gezien hebben thuis, in hun vriendenkring en op school.


Meer over "Onderzoeksrapport financieel (risico)gedrag jongeren beschikbaar"

Dag Zonder Krediet 2014: de campagne, de flashmob en de aanbevelingen

Het platform ‘Dag Zonder Krediet’ is een groep van 17 Vlaamse, Brusselse en Waalse organisaties die ook in 2014 de handen in elkaar sloegen om op de laatste zaterdag van november het publiek te waarschuwen tegen de gevaren van "gemakkelijk krediet" en schuldenoverlast. Deze timing is niet toevallig gekozen: in de eindejaarsperiode worden we immers allemaal massaal aangezet om te consumeren, desnoods op krediet. En we kopen bovendien steeds vaker via internet, via de tablet of via de smartphone. Een snelle handtekening zetten of louter klikken volstaat om de aankoop af te ronden... maar weten we ook welke engagementen we hiermee op ons nemen? Het campagnethema was dit jaar dan ook "Onderteken niet om het even wat!", want de (financiële) gevolgen van een handtekening of een klik kunnen jou nog lang blijven achtervolgen. Samen met de regionale samenwerkingsverbanden Budgetinzicht hebben we hierrond acties gevoerd en ook beleidsaanbevelingen opgemaakt.

Klik hierna op "MEER" voor:

 • het campagnefilmpje met als thema 'Onderteken niet om het even wat !"
 • een filmpje van een flashmob ter ondersteuning van een straatactie in de Nieuwstraat te Brussel
 • de Facebookpagina van de Dag Zonder Krediet
 • de beleidsaanbevelingen 2014 van de Dag Zonder Krediet

 


Meer over "Dag Zonder Krediet 2014: de campagne, de flashmob en de aanbevelingen"

Financiële educatie van jongeren: onmisbare tools uit het pakket "In Balans" van het VCS tijdelijk aan verlaagde prijzen!

Een goede financiële educatie van consumenten wordt op nationaal en internationaal vlak van steeds groter belang geacht. Mede omdat de gebrekkige financiële educatie van consumenten één van de grote oorzaken van de stijgende schuldenproblemen in gezinnen vormt. Jongeren zijn de consumenten van de toekomst, hen bewuster maken van financiële risico’s en hen beter leren omgaan met geld kan op langere termijn de schuldenproblematiek dus verkleinen. Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) ontwikkelde daarom het preventiepakket ‘In Balans’. Leerkrachten en andere vormingswerkers kunnen met de tools uit dit pakket aan de slag teneinde jongeren de nodige vaardigheden en ‘know how’ bij te brengen over het omgaan met geld. Voor het schooljaar 2014-2015 gelden er nu tijdelijk bijzondere gunstige promoties (met prijverminderingen en extra gratis producten) voor wie bepaalde hoeveelheden stripverhalen of het proefpakket wil kopen.


Meer over "Financiële educatie van jongeren: onmisbare tools uit het pakket "In Balans" van het VCS tijdelijk aan verlaagde prijzen!"

ONDERTEKEN NIET OM HET EVEN WAT ! Doe mee met de "Thunderclap" voor de Dag Zonder Krediet 2014

Het platform ‘Dag Zonder Krediet’ is een groep van 17 organisaties in België die de handen in elkaar slaan om elk jaar op de laatste zaterdag van november actie te voeren tegen makkelijk krediet en andere zaken die mensen te snel in de problematiek van overmatige schuldenlast duwen (www.dagzonderkrediet.behttps://www.facebook.com/dagzonderkrediet). Met onze acties willen we iedereen sensibiliseren met betrekking tot bewust consumeren en beleidsmakers op hun verantwoordelijkheden wijzen. Nieuw dit jaar is dat we ook een zgn. "Thunderclap" organiseren. Ga naar onze Thunderclap campagnepagina voor meer informatie en doe mee !! Op deze pagina kan je een leuk filmpje zien dat speciaal voor deze campagne is gemaakt.


Meer over "ONDERTEKEN NIET OM HET EVEN WAT ! Doe mee met de "Thunderclap" voor de Dag Zonder Krediet 2014"

Vlaams Regeerakkoord 2014-2019: samenwerkingsverbanden inzake bestrijding en preventie van schuldoverlast worden geconsolideerd

In het net vrijgegeven “Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019 (pdf, 1.43 MB)” worden de principes “vertrouwen”, “verbinden” en “vooruitgaan” als drieluik voor de toekomst van Vlaanderen naar voren geschoven. Maar wat staat in dit regeerakkoord te lezen over de budget- en schuldhulpverlening en over mensen met schuldenproblemen?


Meer over "Vlaams Regeerakkoord 2014-2019: samenwerkingsverbanden inzake bestrijding en preventie van schuldoverlast worden geconsolideerd"

Studiedag "Van voorlopig bewind tot beschermingsmaatregelen op maat" - 18 november 2014 te Brussel

Hulpverleners actief binnen OCMW’s, CAW’s en ouderenvoorzieningen komen regelmatig in aanraking met cliënten die sommige zaken zelf niet meer kunnen opnemen (bv. een goed beheer van hun vermogen of een beslissing nemen omtrent de opname in een ouderenvoorziening). Er bestonden tot voor kort verschillende wettelijke statuten om deze mensen te beschermen (o.m. de wet op het voorlopig bewind). Aangezien deze wetten verouderd waren en niet strookten met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, werd vorig jaar een nieuwe wet gestemd die al deze statuten vervangt. Deze wet is op 1 september 2014 in werking getreden en wordt toegelicht op een studiedag die doorgaat op 18 november 2014 en georganiseerd wordt door het Vlaams Centrum Schuldenlast i.s.m. de VVSG.

Lees meer


Resultaten PISA-onderzoek naar financiële geletterdheid Vlaamse scholieren vrijgegeven: nog werk aan de winkel

PISA (afkorting van “Programme for International Student Assessment”) is een internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek dat werd opgezet op initiatief van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Via dit PISA-onderzoek worden sinds 2000 de leesvaardigheid, de wiskundige geletterdheid en de wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarige scholieren in kaart gebracht.

Sinds kort wordt via dit onderzoek ook gepeild naar de financiële geletterdheid van scholieren. 18 onderwijssystemen, waaronder het Vlaamse, werden in dit verband onder de loupe genomen.


Meer over "Resultaten PISA-onderzoek naar financiële geletterdheid Vlaamse scholieren vrijgegeven: nog werk aan de winkel"

10 voorstellen voor een onderbouwd beleid ter bestrijding en preventie van schuldoverlast

Eén van de opdrachten van het VCS bestaat erin beleidsaanbevelingen ter bestrijding en ter preventie van schuldoverlast te formuleren. Bij de opmaak van deze beleidsaanbevelingen doet het VCS beroep op een werkgroep die is samengesteld uit de verschillende stakeholders die te maken krijgen met de schuldenthematiek (erkende instellingen voor schuldbemiddeling, armoedeorganisaties, OCMW’s en CAW’s, de kredietsector, academici, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, consumentenorganisaties, notarissen, een arbeidsrechter en een beslagrechter). In samenspraak met de leden van deze werkgroep heeft het VCS het memorandum “10 voorstellen voor een onderbouwd beleid ter bestrijding en preventie van schuldoverlast (pdf, 693 KB)” uitgewerkt en aan de politieke partijen en studiediensten bezorgd.


Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2013

Veel Vlaamse gezinnen hebben moeite om met het beschikbare inkomen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de registratiegegevens van de 322 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s, OCMW-verenigingen en CAW’s), die door het Vlaams Centrum Schuldenlast verzameld en geanalyseerd worden. Uit deze analyse blijkt dat 65.894 Vlaamse gezinnen in 2013 ondersteuning ontvingen bij het beheer van hun budget en/of bij de afbetaling van hun schulden. De belangrijkste redenen waarom men in schuldenproblemen geraakte, betroffen het maken van overlevingsschulden, een overmatig bestedingspatroon, een tekort aan administratieve vaardigheden en schulden die het gevolg zijn van wijzigingen in de inkomens- en/of gezinssituatie. De vaakst voorkomende schuldsoorten betreffen zowel dagelijkse uitgaven (energieschulden, telecomschulden, huurschulden, gezondheidsschulden) als kredietschulden. Ook schulden bij diverse overheidsdiensten zorgden in 2013 voor heel wat problemen. Bepaalde groepen waren sterk vertegenwoordigd in de schuldhulpverlening (o.m. alleenwonenden en eenoudergezinnen, huurders, niet-werkenden, personen die problemen ondervinden met de geschreven Nederlandse taal,...).


Meer over "Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2013"

Structurele financiering samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling: aanvraagdocumenten beschikbaar

Op 31 januari 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een besluit dat de structurele subsidiëring van de regionale samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling mogelijk maakt. Meer details over het aanvragen van een subsidie, zijn ondertussen vastgelegd in een ministerieel besluit dat op 11 maart 2014 werd goedgekeurd en ondertekend door de minister.


Meer over "Structurele financiering samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling: aanvraagdocumenten beschikbaar"

Studiedag "Personen in financiële moeilijkheden: profielen?": presentaties downloadbaar

Donderdag 5 december is het 24e jaarlijks colloquium van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast doorgegaan. Het is een zeer interessante en leerrijke dag geworden. Vooreerst werden de  demografische gegevens van personen die (positief en/of negatief) geregistreerd staan in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren voorgesteld. Achtereenvolgens werd gekeken naar de regionale verschillen in België wat betreft het cliënteel dat aanklopt bij instellingen erkend voor schuldbemiddeling en naar het profiel van personen die voor hun schuldproblematiek bij een advocaat ten rade gaan. Verder werd er bijvoorbeeld ook gekeken of de "financiële cultuur" anders is bij mensen met schuldproblemen, waren er interessante debatten en heeft de Minister van Economie, Consumenten en Noordzee het woord genomen (Klik op "lees meer" om de beschikbare documentatie te downloaden). Een dikke pluim voor de organisatie, zeker wetende dat dergelijke studiedag een primeur in België was! Eén van de conclusies evenwel was dat het onderzoek inzake mensen met een schuldenproblematiek nog "in zijn kinderschoenen" staat.


Meer over "Studiedag "Personen in financiële moeilijkheden: profielen?": presentaties downloadbaar"

Dag zonder krediet 2013 weeral voorbij...

De << Dag zonder krediet >> is weeral voorbij (maar de nood aan schuldpreventie niet). Vorig weekend trokken tal van medewerkers en vrijwilligers van OCMW's en CAW's en andere verenigingen zoals Verenigingen waar Armen het Woord Nemen de straten op om de mensen te wijzen op de gevaren van "gemakkelijk krediet" en de risico's op schuldoverlast. Dit alles in Vlaanderen voor het eerst onder coördinatie van de 15 regionale schuldpreventieprojecten. Brochures en pennen werden uitgedeeld en soms werd bv. ook straatanimatie en/of een wedstrijd georganiseerd om het thema onder de aandacht van het publiek te brengen.Daarnaast werden dit weekend ook de beleidsaanbevelingen van het Platform << Dag zonder krediet >> bekend gemaakt. Onder meer de VRT berichtte in haar journaal over deze dag.


Meer over "Dag zonder krediet 2013 weeral voorbij..."

"Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening, beleidsaspecten, (juridische) aandachtspunten en praktische tips": presentaties van de studiedag en cahier beschikbaar !

Deze studiedag had de ambitie een inspiratiedag te zijn voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, of ze reeds met vrijwilligers werken of (eventueel) overwegen om ermee te gaan werken. Vrijwilligers kunnen namelijk, binnen de budget- en schuldhulpverlening, ingezet worden op diverse terreinen, zowel in het preventief werken als in de vorm van ondersteuning bij de individuele hulpverlening en bij het groepswerk. Ondertussen zijn de presentaties beschikbaar op de website van het Vlaams Centrum Schuldenlast en kan het gelijknamige cahier aangekocht worden.

MEER


Onmisbaar bij financiële educatie van jong en oud: vernieuwde budgetplanner en nieuw stripverhaal

De populaire budgetplanner, een instrument om al de inkomsten en uitgaven, en eventuele schulden, van een huishouden in kaart te brengen, is opnieuw verkrijgbaar bij het Vlaams Centrum Schuldenlast. Met het oog op meer overzicht, eenvoud en duidelijkheid werd de budgetplanner in een nieuw kleedje gestopt. Daarnaast is ook een nieuwe strip, onderdeel van het pakket "In Balans", uitgebracht. De titel van deze strip, die zich richt  tot kinderen en jongeren tussen 11 en 13 jaar oud, is "Dikke Bult?!"


Meer over "Onmisbaar bij financiële educatie van jong en oud: vernieuwde budgetplanner en nieuw stripverhaal"

Pak mij dan als je kan ...

Jaarlijks gaat elke laatste zaterdag van de maand november << de Dag zonder krediet >> door, dit jaar op 30 november. Op deze dag worden de beleidsaanbevelingen van het Platform Dag Zonder Krediet overhandigd aan politici en andere beleidsmakers met suggesties om schuldproblemen door 'gemakkelijk krediet' en andere oorzaken maximaal te voorkomen en om deze problemen anders efficiënt te bestrijden. Hoofddoel van deze dag is evenwel het sensibiliseren van het brede publiek over de gevaren van 'gemakkelijk krediet' en schuldoverlast. Voor Vlaanderen is het een primeur dat dit jaar ook de regionale schuldpreventieprojecten zullen deelnemen om deze laatste doelstelling te bereiken (bv. door flyers uit te delen op de weekmarkt(en) in hun gemeente(n)) .


Meer over "Pak mij dan als je kan ..."

Onderzoeksrapport “Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012” gepubliceerd

Het onderzoeksrapport “Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012” is sinds kort te downloaden op de website van het VCS. Je kan hierin o.m. lezen dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen in het jaar 2012 in totaal aan 66.060 gezinnen budget- en/of schuldhulpverlening boden. Dit cijfer wordt verder gedetailleerd met o.m. cijfers naargelang de aangeboden hulpverleningsvorm(en), cijfers op provinciaal niveau en cijfers naargelang het type organisatie.


Meer over "Onderzoeksrapport “Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012” gepubliceerd"

21 november 2013: Studiedag ‘Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening’

Het werken met vrijwilligers is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In tal van sectoren leveren zij een onmisbare bijdrage. Ook binnen de zorg- en hulpverleningssector zijn vele duizenden vrijwilligers actief. Sommige (organisaties) zetten ook al vrijwilligers in, in de budget- en schuldhulpverlening.


Na de studiedag ... is nu ook het Cahier "Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij (gezondheids)schulden" beschikbaar !

Het Vlaams Centrum Schuldenlast besteedt in zijn derde publicatie in de reeks ‘Cahiers Schuldenlast’ aandacht aan de verschillende aspecten van (gezondheids)zorgschulden. Het cahier is bedoeld voor zorgverstrekkers, financieel verantwoordelijken, hulpverleners en doorverwijzers uit de (gezondheids)zorg en welzijnssector


Meer over "Na de studiedag ... is nu ook het Cahier "Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij (gezondheids)schulden" beschikbaar ! "

Primeur in Vlaanderen: basisnota schuldpreventie

In 2011 heeft het VCS werk gemaakt van een ‘basisnota’ schuldpreventie. De nota brengt enerzijds de visie van het VCS op schuldpreventie en een aantal beleidsaanbevelingen in kaart. Anderzijds ligt de focus op verschillende kwetsbare doelgroepen. Dit document is niet alleen interessant voor preventie-initiatieven op Vlaams niveau. De basisbeginselen (bv. de noodzaak van een duidelijke visie) gelden ook voor preventie-initiatieven die op een meer lokaal of regionaal niveau worden ontwikkeld. Elke organisatie die een initiatief neemt om schuldpreventie uit te bouwen kan beroep doen op de informatie uit deze nota.

Meer over "Primeur in Vlaanderen: basisnota schuldpreventie"

Studiedag 4 december 2012 (Leuven): Let op, gezondheid kost ook geld!

Schulden en gezondheidsproblemen gaan, helaas, vaak hand in hand. Zo was in 2009 in 45% van de dossiers die geregistreerd werden door de OCMW's en CAW's met een erkenning voor schuldbemiddeling minstens 1 "gezondheidsschuld" aanwezig (bv. openstaande factuur ziekenhuis). Om deze reden organiseert het VCS dit najaar op 4 december een studiedag met als titel "Let op, gezondheid kost ook geld".


Meer over "Studiedag 4 december 2012 (Leuven): Let op, gezondheid kost ook geld!"

Verlenging subsidies voor regionale samenwerkingsverbanden budget- en schuldhulpverlening

In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s, samenwerken rond het thema schuldenlast. Deze projecten zijn gestart op 15/12/2011 en lopen tot 14/06/2012. De bevoegde minister Jo Vandeurzen wil vanaf 2013 op structurele basis middelen vrijmaken voor dit thema. In afwachting hiervan kunnen de 15 lopende projecten een verlenging van hun projectsubsidies aanvragen.


Meer over "Verlenging subsidies voor regionale samenwerkingsverbanden budget- en schuldhulpverlening"

Wijzigingen wet collectieve schuldenregeling treden in werking op 23 april 2012

De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers had op 16 februari 2012 unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat de procedure collectieve schuldenregeling op een aantal belangrijke punten aanpast. Deze wet werd ondertussen op 13 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt bijgevolg in werking op 23 april 2012. Let op: de gewijzigde wet zal enkel van toepassing zijn op personen die tot de procedure collectieve schuldenregeling worden toegelaten vanaf 23 april 2012. De enige uitzondering hierop betreft de plicht voor de schuldbemiddelaar om een lijviger jaarverslag op te maken, en hiervan een afschrift aan de schuldenaar te bezorgen. Deze plicht zal ook in lopende dossiers nageleefd moeten worden.


Meer over "Wijzigingen wet collectieve schuldenregeling treden in werking op 23 april 2012"

Di Rupo I en de strijd tegen schulden(over)last: het glas lijkt halfvol...

Een nieuwe federale regering en regeerakkoord. Wat betekent dit laatste voor instellingen erkend voor schuldbemiddeling, schuldbemiddelaars en personen met financiële moeilijkheden en/of schuldoverlast? Gaat het de goede kant op?


Meer over "Di Rupo I en de strijd tegen schulden(over)last: het glas lijkt halfvol..."

Lekker en gezond koken met minder centen; het kan !

Gezonde voeding is betaalbaar. Dit bewijzen onderzoekers van het Centrum voor budgetadvies en – onderzoek (Cebud – zie www.cebud.be) met het kookboek “Lekker & Gezond. Meer smaak met minder centen”. Dit geldt echter alleen voor wie beslagen op het ijs komt bij de keuze van de ingrediënten en bij het bereiden van de maaltijden. Jammer genoeg is dit niet het geval voor het overgrote deel van de Belgen. We eten te vaak ongezond en tegen een te dure prijs en dit geldt des te meer voor cliënten in schuldhulpverlening. We worden overspoeld met informatie en cursussen over gezonde voeding, maar vinden nauwelijks voorbeelden van volledig uitgewerkte evenwichtige, budgetvriendelijke, lekkere en gemakkelijk te bereiden dagmenu’s ...


Meer over "Lekker en gezond koken met minder centen; het kan !"

Op zoek naar "Good Practices" inzake de preventie van schuldoverlast ?

Sinds kort is er op de website van het VCS onder de knop "Preventie" een aparte rubriek "Good Practices". Op deze pagina worden preventie-initiatieven vermeld die te maken hebben met het voorkomen van schuldoverlast (in de brede zin). Ga naar de de rubriek "Good Practices". De focus ligt er op de preventieve acties van de OCMW's en CAW's met een erkenning voor schuldbemiddeling. Maar ook andere organisaties, personen, instellingen... kunnen hun initiatief hier bekend maken.


Recordaantal gezinnen in collectieve schuldenregeling vereist krachtdadig optreden van de nieuwe federale regering

 

De schuldenproblematiek in Vlaanderen blijft groeien en neemt verontrustende vormen aan. Dit blijkt uit het cijfermateriaal van de 330 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) dat sinds 2007 systematisch verzameld en geanalyseerd wordt door het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling.


Meer over "Recordaantal gezinnen in collectieve schuldenregeling vereist krachtdadig optreden van de nieuwe federale regering "

Onderzoeksrapport naar de werking en organisatie van OCMW's en CAW's met een erkening voor schuldbemiddeling

In 2010-2011 voerden onderzoekers van de Katholieke Hogeschool Kempen, in opdracht van de Vlaamse regering (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), een onderzoek uit naar de werking en organisatie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW's, CAW's en/of samenwerkingsverbanden). Dit rapport werd deze week vrijgegeven. 

Meer over "Onderzoeksrapport naar de werking en organisatie van OCMW's en CAW's met een erkening voor schuldbemiddeling"

Cahiers Schuldenlast: Eerste Hulp Bij Schulden; hoe je mensen met schulden kan helpen !

Steeds meer mensen hebben problemen met de betaling van hun schulden. Die mensen zijn naast schuldenaar ook cliënt, klant, werknemer, lid van een organisatie, patiënt. Hoe ga je hier als organisatie, werkgever, hulpverlener mee om? Hoe help je een persoon met schulden? Wat kan een schuldeiser doen? Wat kan een schuldenaar doen? Wat moet je zeker vermijden? En naar wie kan je doorverwijzen voor gepaste hulpverlening? Het cahier Eerste Hulp Bij Schulden biedt een antwoord op deze vragen. Klik hier voor meer informatie over dit boekje.


Studiedag 24 november 2011: preventief werken rond schulden (VOLZET)

Preventie is niet meer weg te denken binnen een volwaardig hulpverleningsaanbod. Ook in de context van de schuldhulpverlening, waarbinnen vaak een curatieve aanpak centraal staat, komt het belang van de preventieve aanpak steeds meer in de kijker. Preventie is echter een containerbegrip waardoor heel wat mensen nog op zoek zijn naar de inhoud ervan en naar wat het concreet voor hen in de praktijk kan betekenen. Daar wil het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling met deze studiedag aan tegemoet komen.


Meer over "Studiedag 24 november 2011: preventief werken rond schulden (VOLZET)"

Neen aan hoge verbrekingsvergoedingen in de telecomsector!

Het VCS verstuurde vandaag vrijdag 27 mei een persbericht om de de regering op te roepen eindelijk paal en perk te stellen aan de hoge verbrekingsvergoedingen in de telecomsector. Meer en meer mensen hebben problemen om hun telecomfacturen te betalen. Wanneer dit is omdat ze een te duur abonnement zijn aangegaan, blijkt dat ze 'gevangen' zitten in hun contract. Ze kunnen het contract dan misschien wel opzeggen, maar door hoge verbrekingsverrgoedingen wordt dit sterk ontraden, en worden de financiële problemen vaak alleen maar groter. Daarom dat het VCS voorstelt om de verbrekingsvergoedingen in de telecomsector te beperken tot maximaal 50 euro. Lees hier het volledige persbericht.


Nieuwe website www.eerstehulpbijschulden.be gelanceerd; laat je niets wijsmaken !

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling lanceerde de informatiewebsite www.eerstehulpbijschulden.be. Deze website biedt basisinformatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser... Om deze website te promoten naar het publiek worden er ook affiches en postkaarten gemaakt. Bekijk hier het campagnebeeld. Uw klant, werknemer, patiënt ... op de juiste weg helpen: vermeld de website www.eerstehulpbijschulden.be op de website van je eigen organisatie !


Nieuwe website www.budgetplanner.be gelanceerd: bereken je budget !

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling ontwikkelde een online budgetplanner: www.budgetplanner.be.  Men kan eveneens de elektronische versie van deze budgetplanner downloaden: klik hier om de PDF-versie te downloaden. Die print men dan af, om ze nadien manueel in te vullen.


Recordaantal gezinnen met zware schulden

7,3 procent van de Belgen met een krediet, zijn wanbetalers. Dat meldt de Morgen vandaag in een artikel. Het aantal neemt sinds de crisis stelselmatig toe. Ook het aantal gezinnen in een collectieve schuldenregeling blijft stijgen: het gaat om 84.522 gezinnen. Dat is 13 procent meer dan vorig jaar.


Schrijf je nu in voor de basisopleiding schuldbemiddeling 2011

De basisopleiding schuldbemiddeling is bedoeld voor personen die werken of gaan werken op een erkende instelling voor schuldbemiddeling van OCMW of CAW. Lees meer over de inhoud van de basis opleiding en ontdek de data van 2011.


Vlaams Centrum Schuldbemiddeling vraagt krachtdadig federaal beleid

Cijfers van de Nationale Bank en van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wijzen uit dat het aantal Vlamingen met een hoge schuldenlast stijgt. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) roept op om de toenemende schuldoverlast in ons land krachtdadiger te voorkomen en te bestrijden en stelde daarom een federaal memorandum op. Lees hier het federaal memorandum. (pdf, 557 KB) Het VCS stuurde ook een persbericht.


Kosten en interesten betaald aan Neofin en Neckermann terugvorderbaar

Interesten en kosten voor kredietopeningen verbonden aan de OK-card van Neckermann en voor kredietopeningen verbonden aan de Fixcard van Neofin, kunnen terugvorderd worden. Lees meer...


Brochure 'Minimale budgetreferenties voor een waardig leven'

De brochure 'Minimale budgetreferenties voor een waardig leven' is  gebaseerd op het werk 'Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen' van Bérénice Storms en wil de resultaten uit dat onderzoek onmiddellijk toepasbaar maken voor praktisch gebruik. Lees hier de brochure. (pdf, 1.08 MB)


Lesgevers basisopleiding schuldbemiddeling gezocht

Heb je veel ervaring met intake en verloop van schuldendossiers? Of ben je een kei in systeemtheoretisch denken? Als je graag je kennis en ervaring wil doorgeven aan schuldbemiddelaars in spe, dan is lesgeven in de basisopleiding schuldbemiddeling misschien wel iets voor jou.


Meer over "Lesgevers basisopleiding schuldbemiddeling gezocht"

Stijging collectieve schuldenregeling hand in hand met stijging wanbetaling kredieten

Uit recente cijfers van de Nationale Bank blijkt dat problemen met de afbetaling van kredieten hand in hand gaan met de mate waarin de wanbetalers beroep doen op de procedure van collectieve schuldenregeling. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) trekt aan de alarmbel.


Meer over "Stijging collectieve schuldenregeling hand in hand met stijging wanbetaling kredieten"

Kredietverstrekker lokt klanten via sms

Meisjes ontbloten hun kuiten, jongens hebben iets om naar te fluiten. Geldzorgen horen daar niet bij. Dat is de SMS die Krediet Service naar Vlamingen stuurt om hun krediet te promoten. Mag dit wel? Lees hier de reactie van het VCS in Het Laatste Nieuws. (pdf, 24 KB)


E-zine Schuldbriefing 31

De nieuwe editie van het e-zine Schuldbriefing bespreekt de lopende projecten en dossiers van het VCS, zoals het project rond financiële vorming, het project Eerste Hulp Bij Schulden en het telecom dossier. Er wordt ook ruime aandacht geschonken aan de laatste nieuwe juridische ontwikkelingen. Lees hier het e-zine.


1 op 7 kredietreclames overtreedt wet

In 2009 overtraden meer dan 1 op 7 advertenties voor krediet de wet op het consumentenkrediet. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd kon inkijken. Lees hier het volledige artikel.


Studiedag Eerste Hulp Bij Schulden verplaatst naar 14 oktober

De studiedag Eerste Hulp Bij Schulden en de publicatie van het bijhorend cahier Eerste Hulp Bij Schulden is verplaatst naar 14 oktober. Meer info volgt op deze website en in het e-zine.


'In Balans' - Financiële educatie voor het onderwijs

Het VCS maakte met 'In Balans'  een pakket met verschillende preventieproducten bestemd voor het secundair onderwijs. De focus ligt op financiële educatie. Het doel is om jongeren de nodige vaardigheden en ‘know how’ bij te brengen over het omgaan met geld. Lees meer...


Let op, geld lenen kost geld

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet over het consumentenkrediet goedgekeurd dat de Europese richtlijn over de kredietovereenkomsten voor consumenten in Belgisch recht omzet en dat de huidige wet over het consumentenkrediet bijschaaft. Deze wet bevat o.a. de verplichting om op elke reclame voor kredieten ‘Let op, geld lenen kost geld’ te vermelden. Lees hier het persbericht.


Korting op alle vormingen van het VCS voor de erkende instellingen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maakt in 2010 en 2011 extra budgetten vrij voor vorming voor de erkende instellingen schuldbemiddeling van OCMW en CAW. Dit betekent dat de prijzen van alle vormingen van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling met één derde verlaagd worden in de jaren 2010 en 2011 voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling.


Meer over "Korting op alle vormingen van het VCS voor de erkende instellingen"

Magnette wil af van commerciële stalking per telefoon

Minister van Consumentenzaken Paul Magnette (PS) wil af van commerciële stalking per telefoon. Wie dat niet wil, mag niet meer telefonisch lastiggevallen worden door bedrijven die iets willen verkopen. Dat bericht Het Laatste Nieuws maandag. Lees meer...

Het schokkendste bedrog

In maart gaan de radioprogramma’s 'Peeters & Pichal' (Radio 1) en de FOD Economie elke werkdag op zoek naar het soort consumentenbedrog dat het meest tot de verbeelding spreekt. 20 veel voorkomende of nieuwe vormen van consumentenbedrog worden er belicht en besproken met slachtoffers en experts. Luister naar het radioprogramma of lees het persbericht. Op www.hetschokkendstebedrog.be kan u zelf stemmen op het schokkendste bedrog.


Verdiepingsmodules: aanbod 2010

Een nieuw kalenderjaar betekent ook een nieuw vormingsjaar. In 2010 biedt het VCS opnieuw een ruim aanbod van verdiepingsmodules aan. Nieuw dit jaar is een verdiepingsmodule over zelfstandigen. Lees meer...


Centrale voor kredieten aan particulieren: de belangrijkste evoluties in 2009

Eind 2009 bevat de Centrale de gegevens van 4 899 920 personen en 8 157 065 kredieten, een stijging met respectievelijk 1,9 % en 3,2 %. Lees hier het persbericht (pdf, 121 KB) en het volledige rapport (pdf, 354 KB).


Gezinsbond zoekt vrijwilligers voor project rond onderhoudsgelden

De Gezinsbond zoekt vrijwilligers, die een echtscheiding achter de rug hebben, om deel te nemen aan een project rond onderhoudsgelden. Het project onderzoekt het verband tussen echtscheiding en de financiële situatie van gezinnen en focust voornamelijk op de financiële gevolgen wanneer onderhoudsgelden niet betaald worden of de alimentatie niet correct verloopt.


Meer over "Gezinsbond zoekt vrijwilligers voor project rond onderhoudsgelden"

Cahier: Het kind van de rekening

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling lanceert in samenwerking met uitgeverij Politeia een reeks van nieuwe publicaties. Het eerste cahier in de reeks verschijnt niet toevallig in de periode van Sinterklaas en de kerstman. ‘Het kind van de rekening’ vraagt aandacht voor de bijzonder moeilijke situatie van kinderen die opgroeien in een gezin met schuldenlast. Lees meer...


Wat heeft een gezin in schuldbemiddeling minimaal nodig? - presentaties studiedag

Op 23 november ging in Leuven een studiedag over budgetstandaarden voor schuldbemiddeling door. De presentaties van die studiedag zijn nu te downloaden op de site van de provincie Vlaams-Brabant.


Dag Zonder Krediet 2009

Zomaar en voor eender wat een krediet nemen doe je best niet. Consumptiegoederen zoals voedsel hoor je niet op krediet te kopen. En toch werd er een tijdje terug reclame gemaakt voor het kopen op krediet van…bananen. De organisatie van Dag Zonder Krediet schreef daarom ook een aantal aanbevelingen voor de politieke wereld om het probleem aan te pakken en vraagt om een betere bescherming van de (kwetsbare) consument. Lees meer...


Wantoestanden in telecomsector

Onze samenleving is een informatiesamenleving. Communicatie en alle middelen waarmee mensen communiceren –GSM, internet, televisie- zijn overal en in alle lage van de bevolking aanwezig. Dit weerspiegelt zich ook op de dossiers van de diensten schuldbemiddeling: telecomschulden nemen een prominente plaats in. Veel schuldbemiddelaars stellen hierbij vast dat de grote telecomoperatoren de wet en de rechten van de consument aan hun laars lappen. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling klaagt deze praktijken aan en reikt twaalf voorstellen en aanbevelingen aan als oplossing. Lees meer...


Betere bescherming voor de kredietnemer

Op 25 september keurde de ministerraad het wetsontwerp op het consumentenkrediet ter wijziging van de wet van 12 juni 1991 goed. Deze wetsaanpassing is een onderdeel van een globaal plan om consumenten beter te informeren inzake consumentenkrediet en beter te beschermen tegen overmatige schuldenlast of malafide praktijken.
Lees hier het persbericht (pdf, 610 KB) van Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.
Luister hier naar de reactie van het VCS op Radio 1.


Vormingen 2010 online

De vormingen van 2010 staan online. De inschrijvingen voor de basisopleiding en de verdiepingsmodules zijn open.


Nood aan dringende maatregelen tegen stijgende schuldenlast in Vlaanderen

Omdat het aantal gezinnen met schuldenproblemen in Vlaanderen stijgt, vragen de OCMW’s en CAW’s dringend ondersteuning van de Vlaamse overheid om deze problemen op een kwaliteitsvolle en efficiënte wijze het hoofd te kunnen bieden. De VVSG en de FACAW schreven een brief naar de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Lees meer...


Semestriële statistieken van de Centrale voor kredieten aan particulieren: gevolgen crisis merkbaar

De Nationale Bank maakte de tussentijdse cijfers van de kredietcentrale bekend. Zoals het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling al eerder aankaartte zijn de gevolgen van de crisis duidelijk merkbaar. Lees de cijfers van de Nationale Bank en het persbericht van het VCS.


Betalingsbevel tegen particulieren en consumenten afgevoerd

22 organisaties uit heel België, waaronder het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling, trokken ten strijde tegen de invoering van het betalingsbevel op eenzijdig verzoekschrift tegen particulieren en consumenten. De acties lijken hun vruchten nu af te werpen. Minister van Economie Vincent Van Quickenborne herlanceert het voorstel, maar het betalingsbevel met eenzijdig verzoekschrift zou nu geen particulieren meer kunnen treffen.


Meer over "Betalingsbevel tegen particulieren en consumenten afgevoerd"

Betalingsbevel: verkeerde interpretatie advies Raad van State

Onlangs kwam naar aanleiding van een advies van de Raad van State het betalingsbevel weer in de media. De voorstanders van het betalingsbevel grepen het advies aan om hun eisen kracht bij de zetten. Volgens het VCS en 18 andere organisaties is die interpretatie niet juist.


Meer over "Betalingsbevel: verkeerde interpretatie advies Raad van State"

Resultaten basisregistratie 2008

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling verzamelde voor de tweede keer cijfermateriaal omtrent budgethulpverlening en schuldhulpverlening in Vlaanderen. Lees meer...


Jaarverslag VCS en aanbevelingen aan de Vlaamse overheid

Naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag en de resultaten van de registratie van de dossiers bij de erkende instellingen schuldbemiddeling, stelde het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling een aantal beleidsaanbevelingen op. Lees hier het jaarverslag (pdf, 115 KB) en hier de beleidsaanbevelingen (pdf, 108 KB).


Betalingsbevel: een stand van zaken & artikel VCS in de Juristenkrant

Het VCS is gekant tegen de plannen die de regering had om een zgn. betalingsbevel (voor consumenten en particulieren) in te voeren. Lees hier de laatste ontwikkelingen uit dit dossier en het artikel uit de Juristenkrant.


Meer over "Betalingsbevel: een stand van zaken & artikel VCS in de Juristenkrant"

Deadline indienen uitgebreide registratie nadert

Op 15 juli valt de deadline voor het indienen van de registratiegegevens. In totaal werden tot nu toe ongeveer 500 dossiers geregistreerd van de 1377 door een 130-tal instellingen. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling vraagt de instellingen schuldbemiddeling die nog niet geregistreerd hebben om dit zo snel mogelijk  in te orde brengen.


Meer over "Deadline indienen uitgebreide registratie nadert"

Verdiepingsmodule Financiële gevolgen van een strafrechtelijk vonnis: problemeem inschrijvingen

Een tijd geleden kondigden we op onze website de verdiepingsmodule 'Financiële gevolgen van een strafrechtelijk vonnis' aan. Door een systeemprobleem konden de inschrijvingen niet geregistreerd worden. Wie zich inschreef voor deze vorming kreeg wel een bevestigingsmail, maar de inschrijving zelf is niet bij ons terecht gekomen. Daarom vragen we aan wie zich ingeschreven heeft, zich opnieuw in te schrijven. Onze excuses voor de ongemakken.


Preventieproject Budget Survival Kids gelanceerd

Budget Survival Kids is een preventieproject met als doelgroep jongeren die op eigen benen te staan komen. De preventiecampagne wil jongeren bewust maken van de gevaren die gepaard gaan met kredieten en leningen. Jongeren die zelf kampen met een schuldoverlast hielpen mee de producten voor de campagne ontwerpen. Meer...


Jaarverslag 2008

In 2008 heeft het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) het eerste volledige onderzoek naar de schuldenproblematiek in Vlaanderen uitgevoerd door twee registraties, de basis- en de uitgebreide registratie.
De juridische ondersteuning voor de erkende instellingen schuldbemiddeling werd uitgebreid: „nieuwe‟ schulden zoals energie- en telecomschulden vragen een gespecialiseerde aanpak.
Op preventievlak werden er een aantal producten ontwikkeld voor een grootscheeps preventieproject naar het onderwijs en jongeren.
Tot slot willen de opleidingen van het VCS continu blijven bijdragen tot een kwalitatieve hulpverlening.
Lees hier het volledige jaarverslag 2008 van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. (pdf, 976 KB)


Studiedag 'Goede praktijken in schuldbemiddeling': presentaties sprekers

Op 26 maart ging in Gent de studiedag 'Goede praktijken in schuldbemiddeling: samenwerking en preventie' door.  Klik op 'MEER' om de presentaties van de sprekers te lezen.


Meer over "Studiedag 'Goede praktijken in schuldbemiddeling': presentaties sprekers"

Stemming betalingsbevel opnieuw uitgesteld

De stemming in de plenaire vergadering van de Kamer van 19 maart over het betalingsbevel is opnieuw verdaagd. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling reageert opgelucht, maar blijft alert: uitstel is immers nog geen afstel.

Lees de volledige reactie van het VCS hier.
Lees het volledige dossier over het betalingsbevel hier.


Te weinig controle op consumentenbescherming en gebrek aan sanctionering van de inbreuken

Vrijdag 13 maart 2009 viert de Europese Unie de jaarlijkse dag van de consument. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) wijst erop dat vele consumenten, en zeker de zwakkeren in de samenleving, maar weinig te vieren hebben. België beschikt over een goede regelgeving die consumenten een goede papieren bescherming biedt (o.a. Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument), maar die in de praktijk meestal dode letter blijft. De consument die een contract afsluit kent zijn rechten niet en de verkoper lapt deze rechten aan zijn laars.


Meer over "Te weinig controle op consumentenbescherming en gebrek aan sanctionering van de inbreuken"

Oproep controle contactgegevens instellingen schuldbemiddeling

Als Vlaams Centrum Schuldbemiddeling kunnen we enkel ondersteuning bieden aan de erkende instellingen schuldbemiddeling. Toch vinden veel particulieren de weg naar het VCS. We kunnen hen echter alleen doorverwijzen naar de instellingen schuldbemiddeling. Om absoluut zeker te zijn dat we de juiste informatie aanreiken roept het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling de instellingen op om hun contactgegevens even te controleren.


Meer over "Oproep controle contactgegevens instellingen schuldbemiddeling"

Rechtbanken die functioneren als incassobureau? NEEN aan de veralgemening van het eenzijdig verzoekschrift!

De verontwaardiging was groot toen Humo uit de winkelrekken werd gehaald via een procedure op eenzijdig verzoekschrift. Binnenkort kan elke burger slachtoffer worden van een dergelijke verrassingsaanval. De federale regering wil zo snel als mogelijk het eenzijdig verzoekschrift als algemene procedure invoeren in ons recht. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling waarschuwt voor de gevaren van deze procedure, die men onder het mom van “het redden van de economie” in het leven wil roepen.


Meer over "Rechtbanken die functioneren als incassobureau? NEEN aan de veralgemening van het eenzijdig verzoekschrift!"

Maak de consument niet vogelvrij

Naar aanleiding van het wetsontwerp over het betalingsbevel, dat volgende week goedgekeurd zou kunnen worden, schreef Bert D’hondt (medewerker politiek beleid bij Welzijnszorg) een opiniestuk in De Standaard (13/02/09). Het stuk met de titel ‘Maak de consument niet vogelvrij’ werd mee ondertekend door het ACW en het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. U kan het standpunt van het VCS hier lezen.


Resultaten registratie bekend

In 2007 startte het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling met de registratie van schuldendossiers bij de instellingen voor schuldbemiddeling van OCMW en CAW. De resultaten van de basisregsitratie 2007-2008 en van de uitgebreidde registratie van 2008 zijn nu beschikbaar.


Meer over "Resultaten registratie bekend"

Jaarplan 2009 Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

Het jaarplan van 2009 staat online. U kan het hier lezen.


Handleiding basisregistratie beschikbaar

Om erkend te blijven als dienst schuldbemiddeling moet elke dienst aan een aantal administratieve verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de basisregistratie. Elk jaar moeten de erkende diensten uiterlijk tegen 31 maart de nodige cijfers bezorgen via een basisregistratieformulier.


Meer over "Handleiding basisregistratie beschikbaar"

Nationale Bank publiceert jaarverslag 2008

Eind 2008 bevatte de Centrale de gegevens van 4 807 023 personen en 7 903 687 kredietovereenkomsten, een stijging met respectievelijk 2,6 % en 5,2 %. In de loop van het jaar werden 1 542 437 nieuwe kredieten geregistreerd, die werden aangegaan door 1 535 615 kredietnemers. De kredietopening blijft de populairste kredietvorm met 46,9 % van de lopende en 36,1 % van de nieuwe kredieten.


Meer over "Nationale Bank publiceert jaarverslag 2008"

Nieuwe uitgave van het Handboek Schuldbemiddeling en nieuwe prijsformule

Om nog meer tegemoet te komen aan de verwachtingen van de vele gebruikers van het Handboek Schuldbemiddeling, werd dit boek zopas volledig herwerkt. Resultaat: een nieuwe structuur bestaande uit 21 tabbladen, zodat je in een handomdraai je weg vindt.

Lees meer over het nieuwe handboek.


Samenlevingsopbouw Antwerpen lanceert Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE)

Samenlevingsopbouw Antwerpen maakte een brochure (pdf, 106 KB) met tips over hulpverlening bij energieproblemen. De brochure richt zich naar hulpverleners en welzijnswerkers en kan dus ook handig kan zijn voor schuldbemiddelaars van OCMW’s en CAW’s.


Meer over "Samenlevingsopbouw Antwerpen lanceert Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE)"

Nieuw basisregistratieformulier is er

Het nieuwe basisregistratieformulier (xls, 40 KB) voor de erkende instellingen schuldbemiddeling is beschikbaar. De handleiding waarin de verschillende categorieën zullen verduidelijkt worden, zal in januari 2009 geschreven worden.
De gegevens van de basisregistratie moeten bij het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling binnen zijn tegen 31 maart 2009.


Meer over "Nieuw basisregistratieformulier is er"

Dag Zonder Krediet 2008: de aanbevelingen

Het Platform Dag Zonder Krediet stelde een reeks aanbevelingen rond krediet en schulden op. Op 28 november op de Dag Zonder Krediet werden deze bekend gemaakt aan het publiek, de pers en de politieke wereld.


Meer over "Dag Zonder Krediet 2008: de aanbevelingen"

Problemen met het ontvangen van het e-zine en de E-Flash?

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling heeft naast een nieuwe website ook een nieuw mailingsysteem in gebruik genomen voor het verzenden van het e-zine Schuldbriefing en de E-Flash. Het kan zijn dat er bij de overzetting van mailadressen van het oude naar het nieuwe systeem e-mailadressen zijn verloren gegaan.  Mocht u of een collega geen e-zine meer ontvangen, dan kunt u zich best opnieuw inschrijven via onze website. U vindt in de rechterbenedenhoek het inschrijvingsformulier terug.


Verjaring energieschulden: 5 jaar / art. 2277 B.W. of 10 jaar / art. 2266bis B.W. ?

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling stelt vast dat in heel Vlaanderen personen en instellingen voor schuldbemiddeling die de verjaring van art. 2277 B.W. inroepen vervolgens een aanzienlijke epistel teruggestuurd krijgen met daarin de stelling dat op (sociale) energiefacturen de verjaring van 2266bis B.W. van toepassing is en er dus sprake is van een 10-jarige termijn van verjaring en niet van een termijn van 5 jaar. De inhoud van deze brief is niet zonder waarde. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling blijft evenwel bij de mening dat ook op energieschulden de 5-jarige verjaringstermijn van art. 2277 B.W. van toepassing kan zijn. Dit is overigens niet zo omdat deze stelling in het voordeel van de schuldenaar is, wel gewoonweg omdat ze o.i. juridisch gezien de meest juiste stelling is. Wij vinden hiervoor steun in de rechtsleer en bepaalde rechtspraak.


Meer over "Verjaring energieschulden: 5 jaar / art. 2277 B.W. of 10 jaar / art. 2266bis B.W. ?"

Verslag over het bevorderen van de financiële kennis in België

De Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) heeft onlangs aan de federale Regering het op haar verzoek opgestelde verslag bezorgd over het bevorderen van de financiële kennis in België (lees hier het persbericht en hier het volledige verslag). Uitgangspunt voor het verslag waren zowel de door de OESO en de Europese Commissie vooropgestelde aanbevelingen en beginselen, als de vele gesprekken die de CBFA heeft gevoerd met personen en instellingen die in contact staan met de consumenten van financiële diensten alsook met financiële deskundigen. Ook het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling werd gehoord.


Meer over "Verslag over het bevorderen van de financiële kennis in België"

Stookoliefactuur en gespreide betaling

Het is al een tijdje mogelijk dat stookolieleveranciers gespreide betaling aanbieden aan hun klanten. De wet van 27/12/2005 voorziet in deze mogelijkheid, maar weinig handelaars doen het effectief. Een nieuw uitvoeringsbesluit zou verandering moeten brengen.


Meer over "Stookoliefactuur en gespreide betaling"

Helpdesk energieschulden start

De juridische helpdesk voor de erkende diensten schuldbemiddeling is uitgebreid. Vanaf vandaag kan u bij Robin Van Trigt terecht met uw vragen over de wissel van energieleverancier, opzegvergoedingen, voordelen van beschermde klanten, verkoop aan huis van energiecontracten, het akkoord “de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” en bijhorende aanvullingen…


Meer over "Helpdesk energieschulden start"