Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

(Nieuwe) schuldencentrale: geen deus ex machina voor de preventie van schuldenproblemen


Vanuit diverse hoeken wordt gepleit voor de uitbreiding van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (afgekort: CKP) naar een ruimere "schuldencentrale" waarin ook andere schulden (achterstallige energiefacturen, telecomschulden,…) opgenomen worden. De omvorming van de CKP tot een ruimere "schuldencentrale" zou een goede manier zijn om een totaalzicht te krijgen op de schuldenlast van de kredietaanvrager, en aldus het ontstaan van situaties van schuldenoverlast helpen vermijden. Deze uitbreiding van de CKP naar een ruimere schuldencentrale is ondertussen opgenomen in het federaal regeerakkoord en in de Algemene Beleidsnota d.d. 14/11/2014 van de minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Het Vlaams Centrum Schuldenlast onderschrijft uiteraard de doelstelling om schuldenoverlast te vermijden, maar is niettemin geen voorstander van de uitbreiding van de CKP tot een ruimere schuldencentrale, omwille van volgende redenen:

  • De praktische realiseerbaarheid is niet evident.
  • Het risico op oneigenlijk gebruik van “schuldendatabanken” is in het verleden reeds gebleken.
  • De oprichting van een nieuwe schuldencentrale is overbodig want er bestaat reeds een schuldencentrale: het Centraal Bestand der Beslagberichten.
  • Er zijn geen goede voorbeelden uit het buitenland voorhanden.
  • Een degelijk en gepersonaliseerd solvabiliteitsonderzoek geeft een veel accurater en meer up-to-date beeld van de solvabiliteit van de consument.
  • De Privacycommissie benadrukt het belang van proportionaliteit en subsidiariteit.

In de nota Standpunt inzake de geplande uitbreiding van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren tot een ruimere “schuldencentrale” (pdf, 555 KB), is meer toelichting bij deze argumenten te lezen.