Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Betalingsbevel tegen particulieren en consumenten afgevoerd


De leden van het Platform Dag Zonder Krediet en de organisaties Welzijnszorg en ACW zijn verheugd met de nieuwe plannen van minister Van Quickenborne om het zgn. betalingsbevel (dat nu betalingsorder genoemd wordt) enkel in te voeren in professionele relaties tussen bedrijven.

Het nieuwe voorstel stemt tot teveredenheid wanneer dit impliceert de het betalingsbevel met gebruik van eenzijdige verzoekschriften nu niet zal worden ingevoerd in België voor ‘binnenlandse aangelegenheden’ voor geldvorderingen ten aanzien van consumenten en particulieren. Het is net voor deze uitsluiting van het toepassingsgebied dat er actie ondernomen werd. Want de sociale gevolgen van de invoering van het totnogtoe beoogde betalingsbevel waren immers niet te overzien en hielden bovendien een ernstige inbreuk in van de rechten van de particulieren en consumenten.

Of de procedure van een betalingsorder tussen ondernemers een goede zaak is of niet, dat is aan de belangenorganisaties van de ondernemingen en zelfstandige ondernemers. Maar ook zij zijn blijkbaar positief over de voorstellen van Minister Van Quickenborne. De leden van het Platform Dag Zonder Krediet, Welzijnszorg en ACW vinden alleszins dat met dit nieuwe voorstel een goed en evenwichtig compromis is bereikt over de invoering van het betalingsbevel in België, rekening houdend met alle belangen die in onze maatschappij aanwezig zijn.

Dit bericht wordt ondertekend door:
Vlaams Centrum Schuldbemiddeling - Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - Réseau Belge de Lutte Contre la Pauvreté - Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - Centre d'appui services de médiation de dettes - Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling (Brussel) (Grepa) - Centre de Référence du Hainaut - Crioc / Oivo - CSC / ACV -Equipes Populaires - FGTB / ABVV - Fédé Plus - Dignitas - Groupement d’Initiative pour la Lutte contre le Surendettement - Groupe Action Surendettement - Groupe Prévention Surendettement (Liège) - KAV - Réseau Financement Alternatif - Verbruikersateljee - Vlaams netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen - Welzijnszorg vzw, Armoede Uitsluiten (*) - ACW (*)
<<Opmerking: alle organisaties zonder (*) zijn verenigd in het Platform Dag Zonder Krediet / Platforme Journée Sans Crédit>>