Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2013


Veel Vlaamse gezinnen hebben moeite om met het beschikbare inkomen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de registratiegegevens van de 322 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s, OCMW-verenigingen en CAW’s), die door het Vlaams Centrum Schuldenlast verzameld en geanalyseerd worden. De belangrijkste vaststellingen voor het jaar 2013 zijn:

  • 65.894 Vlaamse gezinnen ontvingen ondersteuning bij het beheer van hun budget en/of bij de afbetaling van hun schulden. De geboden hulpverlening door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling gebeurt onder de vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling.
  • Uit een analyse van de schuldoorzaken blijkt dat 55,27% van de ondersteunde gezinnen te kampen had met “overlevingsschulden”. 51,63% van de ondersteunde gezinnen raakte in schuldenproblemen omwille van overbestedingsschulden. 48,98% van de ondersteunde gezinnen kampte dan weer met een tekort aan administratieve vaardigheden als schuldoorzaak. Aanpassingsschulden vormden tenslotte bij 49,89% van de ondersteunde gezinnen een belangrijke schuldoorzaak.
  • Veel huishoudens ondervonden problemen om hun dagelijkse uitgaven (tijdig) te betalen. 52,24% van de gezinnen met schuldenproblemen had namelijk te kampen met energieschulden en/of schulden uit nutsvoorzieningen, 42,00% van deze gezinnen had telecomschulden, 41,70% had gezondheidsschulden en 32,07% van de deze gezinnen had huurschulden. Anderzijds kampten veel van deze gezinnen met achterstallige kredietschulden: leningen op afbetaling (32,15%), kredietopeningen (26,00%), aankopen op afbetaling (17,13%) en hypothecaire kredieten (6,60%). Schulden bij diverse overheidsdiensten kwamen tot slot ook vaak voor: fiscale schulden (36,92%), OCMW-schulden (26,00%), strafrechtelijke boetes (22,97%) en schulden t.a.v. de sociale zekerheid (13,04%).
  • Uit de registratiegegevens van de 322 erkende instellingen voor schuldbemiddeling blijkt voorts dat een aantal groepen sterk vertegenwoordigd is in de schuldhulpverlening. Kwetsbare groepen zijn o.a. de alleenwonenden (44,45%), de eenoudergezinnen (18,37%) en de huurders (80,59%). Eén op twee ondersteunde personen (49,05%) beschikte hoogstens over een diploma secundair onderwijs. Wat de arbeidssituatie betreft, bedroeg het aandeel niet-werkenden 2/3 (66,74%). Bijna de helft van de cliënten (43,98%) ondervond problemen met de geschreven Nederlandse taal. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het tot slot verontrustend vast te stellen dat het aantal gezinnen in schuldhulpverlening dat kinderen ten laste had 36,92% bedroeg. Maar liefst 13,52% van deze kinderen viel in de leeftijdsklasse 0-3 jaar. Aandacht voor deze groep is belangrijk om de cirkel van de armoede van de ene generatie naar de volgende, te doorbreken.

Download hier het integrale onderzoeksrapport “Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2013 (pdf, 2.53 MB)”.