Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Dag Zonder Krediet 2014: de campagne, de flashmob en de aanbevelingen


Het platform ‘Dag Zonder Krediet’ is een groep van 17 organisaties in België die de handen in elkaar slaan om elk jaar op de laatste zaterdag van november actie te voeren tegen makkelijk krediet en andere zaken die mensen te snel in de problematiek van overmatige schuldenlast duwen. Met deze acties willen we iedereen sensibiliseren met betrekking tot bewust consumeren en beleidsmakers op hun verantwoordelijkheden wijzen.

Elk jaar zetten we een ander thema in de kijker; dit jaar was dit Onderteken niet om het even wat!’. Op die manier wijzen we iedereen op het belang om zich goed te informeren alvorens een handtekening te plaatsen op een contract, een kredietovereenkomst, online aankopen enzovoort. Er werd ook een ludiek filmpje over dit thema gemaakt:

Op 29 november voerden we o.a. actie in de Nieuwstraat in Brussel. Bijzonder hierbij was de hulp van de dansers van Dansschool R.U.Famous o.l.v. Kris De Jonghe die een flashmob deden. Het optreden van deze dansers zorgde ervoor dat onze boodschap "Onderteken niet om het even wat !" de bijzondere aandacht genoot van de passanten van de Nieuwstraat. (PS: op onze Facebookpagina zullen nog meer foto's worden geplaatst.)

Maar omdat sociale media het middel bij uitstek zijn om veel mensen te informeren met onze boodschap, hebben we dit jaar onze Facebookpagina vernieuwd en centraal gezet in onze campagne. Bedoeling is dat we niet alleen rond het einde van november maar het hele jaar door mensen informeren over interessante artikels, tips enz. verbonden met geld- en consumentenzaken. Ga naar https://www.facebook.com/dagzonderkrediet en "like us" om ons te volgen!

Ook hebben we in 2014 een zgn. ‘Thunderclap’ georganiseerd. Via deze Thunderclap wilden we zoveel mogelijk mensen engageren om ons bericht te delen via de eigen Facebookpagina of Twitteraccount en op die manier de boodschap mee wijd te verspreiden. Het werkt zo: iedereen die deelneemt aan de Thunderclap gaf de toestemming om op 28 november om 19h00 op zijn Facebookprofielpagina of Twitteraccount onze boodschap automatisch te laten verschijnen. Doordat dit bij alle deelnemers tegelijkertijd gebeurt, bereikten we een maximum aantal mensen. Dankzij 252 deelnemers was ons "sociaal bereik' groter dan 75.000 contacten!

Ook de beleidsaanbevelingen werden bekend gemaakt. Ook zij kaderden binnen het thema "Onderteken niet om het even wat!". Surf naar www.dagzonderkrediet.be >> "Beleid" voor de integrale versie van deze aanbevelingen. Hierin vragen we dat de overheid inzake deze materie de volgende maatregelen treft:

  • De reclamewijsheid van consumenten, in het bijzonder van kinderen en jongeren, moet verhoogd worden rekening houdende met alle huidige reclamevormen (reclames via mail of telefoon, gepersonaliseerde reclames op sociale netwerksites en op mobiele applicaties,…). Dit kan onder meer door reclamewijsheid als thema te integreren in het onderwijs, door hieromtrent sensibiliseringscampagnes te voeren en door gerichte voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes te voorzien voor ouders.
  • Er moet een algemeen verbod op ongevraagde reclames via mail of telefoon ingevoerd worden: enkel wie voorafgaandelijk nadrukkelijk toestemming verleend heeft, kan dergelijke reclames nog ontvangen.
  • De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden moeten steeds effectief aan de consument overhandigd worden. Het louter opnemen van clausules in het contract waarin de consument erkent deze ontvangen en aanvaard te hebben, moet bijgevolg verboden worden.
  • Er moet toegezien worden op de leesbaarheid van contracten en van algemene voorwaarden, onder meer door het inschakelen van organisaties die gespecialiseerd zijn in het gebruik van klare taal.
  • Deze controlediensten (o.m. de Economische Inspectie) moeten het naleven van de precontractuele informatieverplichtingen door verkopers proactief controleren, onder meer door het benutten van nieuwe mogelijkheden op het vlak van het inzetten van mystery shoppers. Zij moeten hierbij een bijzondere aandacht besteden aan de oneerlijke, misleidende en agressieve verkoopspraktijken en reclames die verspreid worden via internet, sociale media, SMS, games, apps, huis-aan-huiverkopen…