Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Onderzoeksrapport financieel (risico)gedrag jongeren beschikbaar


Cebud, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek verbonden aan de Thomas More Hogeschool, bracht de uitgaven, inkomsten en het financieel (risico)gedrag van jongeren in kaart. Dit gebeurde via een bevraging van 2.447 leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en Buso), verspreid over 63 Vlaamse scholen.
Uit dit onderzoek blijkt o.m. dat 25 % van de ondervraagde jongeren wel eens geld leent, dat 25 % wel eens speelt voor geld en 68 % wel eens online koopt. Ernstig financieel risicogedrag, d.w.z. minstens 3 risicogedragingen vertonen op regelmatige basis (geld lenen, spelen voor geld, weddenschappen afsluiten,...), komt voor bij 12 % van de ondervraagde scholieren. Hiernaast werd ook de rol van financiële kennis, vaardigheden en enkele individuele en gezinskenmerken onderzocht. Hieruit blijkt o.m. dat de manier waarop jongeren en jongvolwassenen met geld omgaan en hun bestedingspatroon vooral bepaald worden door wat ze zelf gezien hebben thuis, in hun vriendenkring en op school.
Wanneer jongeren zelf aan het woord komen over financiële educatie blijkt vooral een nood te bestaan aan het werken rond motivatie en het versterken van vaardigheden op het vlak van budgetteren, sparen, rondkomen en omgaan met reclame en verleidingen.
De onderzoekers pleiten dan ook een voor een ondersteunend programma of instrumenten voor ouders met concrete handvaten om zelf de financiële opvoeding van hun kinderen te versterken. Ook het onderwijs kan zijn steentje bijdragen. Doorheen de hele schoolloopbaan zou er voldoende aandacht besteed moeten worden aan het aanleren en versterken van financiële competenties, die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Het Vlaams Centrum Schuldenlast ondersteunt deze aanbevelingen en wil hieraan werken, in samenwerking met partners zoals de regionale samenwerkingsverbanden Budgetinzicht, de FSMA, het onderwijs,... De onlangs gelanceerde promotiecampagne rond onmisbare tools uit het preventiepakket "In Balans" loopt overigens nog steeds.
Voor meer info: