Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Onderzoeksrapport naar de werking en organisatie van OCMW's en CAW's met een erkening voor schuldbemiddeling


In 2010-2011 voerden onderzoekers van de Katholieke Hogeschool Kempen, in opdracht van de Vlaamse regering (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), een onderzoek uit gericht op een tweeledige doelstelling:
 
  • Enerzijds wou men een duidelijk zicht krijgen op de werking en organisatie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen, met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Zowel de instellingen (OCMW's en CAW's) als de samenwerkingsverbanden en andere vormen van samenwerking werden daarbij beoogd. Gezien de doelstelling van kwaliteitsverbetering wilden de onderzoekers ook een duidelijke visie formulieren over “gewenste kwaliteit” en de hiervoor aangewezen kritische succesfactoren (passende werkvormen, competenties van hulpverleners en structurele randvoorwaarden op organisatieniveau).
 
  • De realisatie van deze eerste doelstelling diende toe te laten om ook voorstellen van financieringswijze voor subsidiëring van deze instellingen te formuleren met de voor- en nadelen eigen aan de verschillende wijzen van subsidiëring om tot een mogelijke financiële ondersteuning van deze instellingen te komen.
 
De resultaten van dit onderzoek, die ondertussen werden vrijgegeven onder de titel "Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit" (S. Op de Beeck, J. Brodala en B. Storms) kunt u hier (pdf, 2.67 MB) lezen.