Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Rechtbanken die functioneren als incassobureau? NEEN aan de veralgemening van het eenzijdig verzoekschrift!


Schuldeiser kan via eenzijdig verzoekschrift een “betalingsbevel” bekomen
Onder de titel “invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek”, wil de regering het eenzijdig verzoekschrift -dat nu nog de uitzondering is- veralgemeend invoeren. Het wetsontwerp van de regering voorziet dat de schuldeiser in quasi alle burgerlijke en handelszaken de invorderingsprocedure kan opstarten via een eenzijdig verzoekschrift. De rechtbank nodigt hierna de (vermoedelijke) schuldenaar niet uit, maar oordeelt enkel en alleen op basis van de stukken en de verklaringen van de schuldeiser. Na uitvaardiging van het “betalingsbevel” door de rechter wordt dit vervolgens -als donderslag bij heldere hemel- aan de schuldenaar ter kennis gebracht. De verraste schuldenaar die niet akkoord gaat met deze veroordeling, moet zelf gerechtelijke stappen ondernemen en heeft hiervoor slechts 30 dagen de tijd. Bij gebreke aan snelle reactie, kan de gerechtsdeurwaarder de beslagprocedure opstarten. 

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling zegt NEEN tegen deze plannen
Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) verzet zich tegen deze veralgemeende invoering van het eenzijdig verzoekschrift. Dirk De Clerck, coördinator van het VCS:
Elke consument moet zich immers kunnen verdedigen tegen de aanspraken van een schuldeiser. De rechtbank is geen incassobureau. Er kan niet geraakt worden aan het recht op verdediging louter door een verwijzing naar de economische belangen van schuldeisers. De huidige crisis mag niet aangegrepen worden om eeuwenoude principes uit ons rechtssysteem uit te hollen. Europa legt het betalingsbevel trouwens enkel op voor het ‘interstatelijk’ rechtsverkeer, niet voor betwistingen tussen Belgische bedrijven en Belgische consumenten.”

Consumenten zouden beter beschermd moeten worden
De consumentenorganisaties en de economische inspectie wijzen er sinds jaar en dag op dat de vele wetten die de consumenten beschermen, vaak dode letter blijven. In plaats van het administratief toezicht te verscherpen en de sancties te verzwaren, wil de regering nu zelfs de rechterlijke controle verzwakken. De rechter kan immers beslissen zonder dat de schuldeiser een geschrift uitgaand van de consument moet voorleggen, en zonder de consument te horen. De rechter moet zich bovendien uitspreken binnen dertig dagen, zodat er geen tijd is om de rechten van de consument te vrijwaren. Dirk De Clerck, coördinator van het VCS:
De consument –zeker de zwakkere- die op deze manier onverwachts geconfronteerd wordt met een veroordeling, zal in de praktijk om uiteenlopende redenen niet de vereiste gerechtelijke stappen zetten binnen 30 dagen. De rechtbank zal aldus als ‘stempelmachine’ fungeren, die de beweerde vorderingen van de schuldeiser bekrachtigt zonder een controle op de consumentenbescherming te kunnen uitvoeren. Jammer, want er is juist nood is aan een betere consumentenbescherming.”

Er moet meer geïnvesteerd worden in de bemiddeling
De plannen van de regering riskeren een snellere toeloop naar de rechtbanken tot gevolg te hebben, en dus een verhoging van de gerechtelijke achterstand. De veralgemening van het eenzijdig verzoekschrift vormt voor de schuldeisers immers de ideale manier om de bemiddelingsfase bij de invordering van schulden over te slaan. “Sneller en harder invorderen” wordt het motto van de invorderingsdiensten en de incassobedrijven. Voor personen met betalingsproblemen leidt dit bovendien tot een snelle vermeerdering van de schulden, omdat er sneller bijkomende invorderingskosten worden gemaakt. Schuldenaars die het moeilijk hebben, kunnen zo heel snel geconfronteerd worden met een overmatige schuldenlast. Dirk De Clerck, coördinator van het VCS:
Dit verbaast ons sterk, vermits de minister van Justitie in zijn beleidsbrief 2009 aangeeft meer te willen investeren in alternatieve geschillenregelingen zoals de bemiddeling. Hij beloofde ook een laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke justitie. Met de veralgemening van het eenzijdig verzoekschrift wordt de deur van de rechtbank zelfs gesloten voor de schuldenaars. Wij roepen op om de plannen te herzien, en meer te investeren in de bemiddelingsfase.

Lees hier de uitgebreidde documentatie:

De invoering van het betalingsbevel in België - basisdocument (pdf, 338 KB): bespreking van wetsontwerp 1285 en 1287 (en Verordening 1986/2006)

De invoering van het betalingsbevel in België - annex 1 (pdf, 282 KB): bespreking van wetsvoorstel 790 (en Verordening 1986/2006)

De invoering van het betalingsbevel in België - annex 2 (pdf, 294 KB): aanzet tot alternatieve wetsvoorstellen voor een betalingsbevel - koppeling met de (Europese) procedure voor geringe vorderingen (en wetsvoorstel 1243)