Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Stookoliefactuur en gespreide betaling


Het is al een tijdje mogelijk dat stookolieleveranciers gespreide betaling aanbieden aan hun klanten. In het bijzonder is er de wet van 27/12/2005 die voorziet in deze mogelijkheid : stookoliehandelaars die zich op een lijst van de overheid laten zetten en een typecontract gebruiken, kunnen gespreide betaling aanbieden (een situatie die dan niet onder de toepassing valt van de Wet Consumentenkrediet). Het KB van KB 20/01/2006 (zoals gewijzigd door KB 25/10/2006) bepaalde wat zo een typecontract met gespreide betaling minimaal zou moeten bevatten:

 • de contractuele voorwaarden in verband met de duur van de overeenkomst
 • de opzegmogelijkheden
 • de schadevergoeding in geval van vroegtijdige verbreking
 • de berekeningswijze van het maandbedrag
 • de jaarlijkse afrekening
 • het tijdstip en wijze van betaling.
Ongeacht de details van deze regelingen, waren ze niet van die aard dat ze veel stookoliehandelaars konden bekoren: slechts een kleine minderheid (+/- 10 %) van de handelaars plaatste zich op de lijst. Dit heeft de huidige federale regering aangezet om een nieuwe regeling uit te werken.
Op 26 september hebben minister Magnette en Van Quickenborne dan ook een nieuw uitvoeringsbesluit opgesteld (dat nog niet gepubliceerd is en dus nog niet in voege)  ter wijziging van het KB van 20/01/2006 houdende de minimumvoorwaarden van het typecontract bedoeld in de wet van 2005.
Praktisch betekent dit dat desgevallend:
 • een leveringscontract schriftelijk afgesloten wordt voor een bepaalde duur van ten hoogste 24 maanden
 • bij opzeg van deze overeenkomst tijdens de eerste 24 maand de leverancier een vergoeding van 75 EUR kan vragen
 • de consument bij elke levering ten minste de helft als voorschot moet betalen
 • de 1e levering minimaal 1000 liter is (900 liter bij tanks kleiner dan 1200 liter)
 • bij elke levering een leveringsbon wordt opgesteld.
Hopelijk zal deze nieuwe regeling een grotere groep stookoliehandelaars over de streep trekken om gespreide betaling aan te bieden. Ze zijn hiertoe alleszins nog steeds niet verplicht. Meer info of vragen: