Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Verjaring energieschulden: 5 jaar / art. 2277 B.W. of 10 jaar / art. 2266bis B.W. ?


Wij stellen vast dat in heel Vlaanderen personen en instellingen voor schuldbemiddeling die de verjaring van art. 2277 B.W. inroepen vervolgens een aanzienlijke epistel teruggestuurd krijgen met daarin de stelling dat op (sociale) energiefacturen de verjaring van 2266bis B.W. van toepassing is en er dus sprake is van een 10-jarige termijn van verjaring en niet van een termijn van 5 jaar. De inhoud van deze brief is niet zonder waarde. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling blijft evenwel bij de mening dat ook op energieschulden de 5-jarige verjaringstermijn van art. 2277 B.W. van toepassing kan zijn. Dit is overigens niet zo omdat deze stelling in het voordeel van de schuldenaar is, wel gewoonweg omdat ze o.i. juridisch gezien de meest juiste stelling is. Wij vinden hiervoor steun in de rechtsleer en bepaalde rechtspraak.
Wat dient u nu te doen als schuldbemiddelaar geconfronteerd met deze kwestie?

  • Als eerste kunnen we zeggen dat u dit met de cliënt zal moeten bespreken en dat u met name samen moet overwegen of de bereidheid aanwezig is desnoods gedagvaard te worden en hierbij het risico te lopen dat men eventueel wordt veroordeeld tot (extra) betaling. Noch u noch wij kunnen immers met 100% zekerheid garanderen wat een rechter inzake zal beslissen. Hierbij spelen dan uiteindelijk een rol: psychologische elementen, de waarde van de schuldvordering en vooral ook de beschikbaarheid en mogelijkheid van een goede (pro deo) verdediging in rechte (voor het geval de energieleverancier dagvaardt). Personen in collectieve schuldenregeling hebben misschien een streepje voor wat dit betreft: ze hebben recht op een pro deo advocaat en bescherming tegen uitvoering (in zoverre de (verjaarde) energieschuld geen boedelschuld is) en de schuldbemiddelaar kan desnoods een reserve in het plan voorzien voor het geval de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld in een procedure te gronde over deze dan ‘betwiste’ schuld.
  • Voor het geval u en/of uw cliënt de verjaring zou willen inroepen en/of u deze persoon voor betwisting zou willen doorverwijzen naar een advocaat, stellen wij u een standaardbrief ter beschikking die redelijk gedetailleerd ingaat op de argumenten van de energieleverancier. Deze brief kan u hier (pdf, 1.6 MB) downloaden. Wij volgen deze kwestie natuurlijk van dichtbij op en zullen u informeren zodra we kennis hebben van recente rechtspraak (tot stand gekomen na een degelijk tegensprekelijk debat tussen de partijen).

Meer info of vragen (over de standaardbrief):