Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Verslag over het bevorderen van de financiële kennis in België


De Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) heeft onlangs aan de federale Regering het op haar verzoek opgestelde verslag bezorgd over het bevorderen van de financiële kennis in België (lees hier het persbericht en hier het volledige verslag). Uitgangspunt voor het verslag waren zowel de door de OESO en de Europese Commissie vooropgestelde aanbevelingen en beginselen, als de vele gesprekken die de CBFA heeft gevoerd met personen en instellingen die in contact staan met de consumenten van financiële diensten alsook met financiële deskundigen. Ook het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling werd gehoord.

Uit het verslag lichten we twee punten die bijzondere aandacht verdienen:

  • In het tweede hoofdstuk worden de aandachtspunten uit de door de CBFA gevoerde gesprekken gebundeld. Een conclusie luidt als volgt: “Een slecht budgetbeheer, vaak een gevolg van onwetendheid, is een belangrijke oorzaak van overmatige schuldenlast.”
  • In hoofdstuk 3 komt ook het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling aan bod als instelling gericht op de problematiek van overmatige schuldenlast. Zowel het streven naar permanente en kwaliteitsvolle opleidingen als de preventieacties komen hier aan bod.

Het VCS wenst verder nog te benadrukken dat bijkomende inspanningen om de financiële kennis van het publiek te bevorderen noodzakelijk zijn. Dit zou niet enkel bevorderlijk zijn voor de consument, maar ook voor de evolutie en de uitstraling van de verschillende bedrijfssectoren, waaronder de financiële sector.