Home > Preventie > Basisnota Schuldpreventie
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Basisnota Schuldpreventie

 

In 2011 heeft het VCS werk gemaakt van een ‘basisnota’ schuldpreventie. De inhoud kreeg vorm in samenwerking met mensen uit het werkveld: medewerkers van OCMW’s en CAW’s met een erkenning voor schuldbemiddeling en het Vlaams Netwerk Armoede. De nota brengt enerzijds de visie van het VCS op schuldpreventie en een aantal beleidsaanbevelingen in kaart. Anderzijds ligt de focus op verschillende kwetsbare doelgroepen. Deze groepen zijn opgebouwd aan de hand van gemeenschappelijke risicofactoren die kunnen leiden tot overmatige schuldenlast en bevatten basisinformatie van waaruit preventieve acties kunnen opgebouwd worden. Klik hier (pdf, 1.09 MB) om dit document integraal te downloaden.
 
Dit document is niet alleen interessant voor preventie-initiatieven op Vlaams niveau. De basisbeginselen (bv. de noodzaak van een duidelijke visie) gelden ook voor preventie-initiatieven die op een meer lokaal of regionaal niveau worden ontwikkeld. Elke organisatie die een initiatief neemt om schuldpreventie uit te bouwen kan beroep doen op de informatie uit deze nota.
 
Hieronder vindt u de nuttige onderdelen uit de nota van het VCS om ook lokaal mee aan de slag te gaan:
 

VISIE
INLEIDING
DOELGROEPEN:
 
- Algemene bevolking
- Alleenstaanden met of zonder kinderen
- Allochtone bevolking
- (Ex-) Gedetineerden
- (Ex-) Zelfstandigen
- Gepensioneerden
- Gezinnen met een gemiddeld of hoog inkomen
- Jongvolwassenen
- Kinderen en jongeren
- Mensen die een traject schuldbemiddeling hebben afgelegd
- Mensen in generatiearmoede
- Mensen met een mentale beperking
- Mensen met een psychische problematiek
NETWERKING EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
CONCLUSIE
GOOD PRACTICES EN BRONNENLIJST

 
 
Tot slot vermelden/herhalen we dat ook tal van goede voorbeelden van reeds bestaande preventie-initiatieven terug te vinden zijn op onze website via de knop Preventie >> Good Practices (of klik hier). Samen met de relevante onderdelen van de nota van het VCS kunnen deze voor elkeen die aan schuldpreventie wil doen een bron van inspiratie zijn. Dankzij deze informatie-uitwisseling, en bijkomend overleg, kan bovendien voorkomen dat her en der in Vlaanderen het warm water opnieuw uitgevonden wordt!
 
Meer informatie of vragen over dit thema? Mail naar