Home > Preventie > BudgetInZicht
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

BudgetInZicht

In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, lerende netwerken en preventie. Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam "BudgetInZicht (BIZ)". Na een fusiegolf van  CAW's gaat het sinds 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden. Ondertussen werden al heel wat sterke initiatieven genomen ter zake.

Wil je weten welke initiatieven in jouw regio genomen worden? Komt jouw organisatie in aanmerking voor bepaalde acties? Omdat het onmogelijk is al de (soms tijdelijke en/of wisselende) acties en initiatieven op deze website centraal te bundelen én up-to-date te houden, verwijzen we je graag door naar de projecten zelf. Op deze manier bekomt men steeds de meest actuele informatie over het project en haar acties..

Surf naar www.budgetinzicht.be voor enkele voorbeelden van (gezamenlijke) initiatieven van de BIZ-samenwerkingsverbanden en voor de contactgegevens per regio.

Nog vragen aan SAM, die veel van haar preventie-initiatieven afstemt met deze BIZ-samenwerkingsverbanden? Mail naar