Home > Preventie > Financiële educatie
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Financiële educatie

Het belang van financiële educatie is vandaag de dag niet te onderschatten. De samenleving wordt (op administratief vlak) complexer met de dag. geld wordt meer en meer virtueel, bijna constant wordt men bestookt met reclame en andere technieken om personen aan te zetten tot (onnodig) consumeren, krediet is overal beschikbaar, men kan niet (meer) garanderen dat het wettelijk pensioen voldoende zal zijn om zonder financiële zorgen zijn oude dag te slijten en men wordt aangezet om voor zijn eigen pensioen te sparen, alles wordt digitaal enz.. Hoe hiermee om te gaan, werd tot voor kort evenwel niet structureel en systematisch aangeleerd, Dit gaat over kennis en vaardigheden die een 'tegengewicht' kunnen bieden tegen al deze maatschappelijke tendensen, of toch om hiermee bewust en verantwoord mee om te gaan, in het bijzonder zonder risico te lopen hierdoor in schuldproblemen te raken.

Daarom dat SAM samen met andere stakeholders zoals de FSMA/Wikifin een stem in dit debat heeft, in het bijzonder ook wanneer het gaat over financiële educatie op school, en het vastleggen van nieuwe (vakoverschrijdende) eindtermen. SAM participeert daarnaast ook in relevant onderzoek over dit onderwerp. .

Vanuit de insteek 'preventie van schulden' en 'gezond financieel beheer' worden er door SAM eigen accenten in dit debat gelegd. Zo focust SAM bv. niet zozeer op het belang dat personen zouden moeten weten op welke wijze ze hun (overschot aan) geld kunnen beleggen, welke risico's er verbonden zijn aan beleggingsproducten enz. Wel hebben we meer aandacht voor zaken zoals de (basis) vaardigheid om een 'budgetplan' te kunnen opstellen, om na een overzicht gemaakt te hebben van alle inkomsten en uitgaven er naartoe kunnen werken dat deze (op jaarbasis) in evenwicht zijn. Ook belangrijk vinden we dat men in staat zou moeten zijn om reclame en andere 'bijzondere aanbiedingen' te doorgronden zodat ter zake zo rationeel mogelijk keuzes kunnen gemaakt worden, en dat men weet bij wie men terecht kan voor hulp indien er 'toch' schulden zijn gemaakt enz.

Vragen hierover? Mail naar

PS: Bent u leraar en/of werkt u specifiek met jongeren, en bent u op zoek naar praktische tools voor financiële educatie, surf dan zeker ook eens naar wikifin@school of neem een kijkje naar onze good practices die we op deze website verzameld hebben. Daar vindt men tal van producten, spelen, filmpjes ... die toelaten om (op school) met deze doelgroep aan de slag te gaan.