Home > Vorming Training Opleiding
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Vorming Training Opleiding

Basisopleidingen schuldbemiddeling

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW's en CAW's die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening, of die occasioneel met mensen met budgetterings- en/of schuldenproblemen te maken hebben. Ook hulpverleners betrokken bij algemene sociale dienstverlening of andere deelwerkingen kunnen via het volgen van deze opleiding heel wat kennis vergaren en ervaringen opdoen die nuttig en zelfs nodig zijn in hun dagelijkse werkpraktijk. In de elfdaagse opleiding komen zowel juridisch-technische aspecten als methodiek aan bod. Het naslagwerk en de inhoudelijke basis van de opleiding is het Handboek Schuldbemiddeling. SAM voorziet daarnaast ook een uitgewerkte cursus. Wie de vorming succesvol afrondt, ontvangt een attest (erkend door de Vlaamse Overheid).

Lees meer over de vorm en inhoud van de basisopleiding schuldbemiddeling


Thematische opleidingen

De thematische opleidingen gaan dieper in op bepaalde thema's die in mindere of meerdere mate reeds aan bod zijn gekomen tijdens de basisopleiding schuldbemiddeling. In enkele gevallen, worden er geheel nieuwe onderwerpen belicht.Thematische opleidingen kunnen een juridische inslag hebben of kunnen methodisch van aard zijn. Ze zijn ontontbeerlijk voor een doorgedreven behandeling van dossiers budget- en/of schuldhulpverlening.

Lees meer over de vorm en inhoud van de thematische opleidingen


Introductie tot de schuldenproblematiek

Allerlei ondernemingen, organisaties uit het middenveld, overheidsinstellingen, organisaties uit de hulpverleningssector,… krijgen occasioneel of zelfs vaak te maken met cliënten, klanten of medewerkers met schuldenproblemen. Dit zijn voor SAM potentiële “intermediairs” die personen met schuldenproblemen op één of andere manier reeds een “eerste hulp” kunnen verschaffen. De medewerkers van deze organisaties missen echter vaak de vereiste basisinformatie over schulden(problemen), zoals o.m. de kennis over wat men zelf mag en kan doen inzake deze schuldenproblemen en wanneer men best doorverwijst naar gespecialiseerde schuldhulpverlening of naar andere instanties. Voor hen is deze introductie bedoeld.

Lees meer over de introductie tot de schuldenproblematiek


Opleidingen volgens jouw specifieke behoeften

Naast de opleidingen die door het Vlaams Centrum Schuldenlast georganiseerd worden in het ‘open aanbod’, is het ook mogelijk om opleidingen te laten organiseren in je eigen OCMW/CAW of voor een aantal OCMW’s/CAW’s uit jouw regio. Dit houdt in dat je zelf een groep cursisten samenstelt voor wie een opleiding volgens jouw eigen specifieke behoeften georganiseerd wordt.

Lees meer over opleidingen volgens jouw specifieke behoeften


Studiedagen

SAM, steunpunt Mens en Samenleving organiseert ook studiedagen. Die gaan meestal in op actuele thema’s en/of nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de schuld- en budgethulpverlening voordoen en/of die sector-overschrijdend relevant zijn.

Lees meer over de (voorbije en toekomstige) studiedagen van het VCS