Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

RSS

VCS vraagt realistische afbetaalplannen voor fiscale schulden

Wellicht hebben jullie het al gemerkt in jullie praktijk: de fiscus hanteert sinds 1 december 2016 een nieuwe invorderingsstrategie. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is dat fiscale schulden binnen maximaal twaalf maanden na het ontstaan van de schuld betaald moeten worden.

Het verbaast ons sterk dat een overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven op het vlak van het humaan en ethisch invorderen van schulden, zo’n rigide maximale afbetaaltermijn invoert en dit bovendien doet op een eenzijdige manier, zonder enig overleg te plegen met organisaties zoals schuldbemiddelingsdiensten, armoedeorganisaties of de Gezinsbond.

Het VCS en 6 andere organisaties richtten dan ook een schrijven aan de minister van  Financiën, waarin zij beklemtonen dat een dergelijke werkwijze heel wat mensen en gezinnen op een onaanvaardbare manier onder druk zet, temeer omdat blijkbaar een gerechtelijke invordering (via een gerechtsdeurwaarder) wordt opgestart wanneer een afbetaalplan van maximaal 12 maanden niet haalbaar is voor de schuldenaar.

In dit schrijven staan ook een aantal bekommernissen van hulpverleners vermeld, o.m. het feit dat ontvangers totaal onrealistische maandelijkse afbetalingen eisen, die op geen enkele wijze rekening houden met de reële uitgaven van de betrokken schuldenaar en diens gezin.

Tot slot wordt in dit schrijven ook ongenoegen geuit over de bijlage die de FOD Financiën aan schuldenaren verstuurt wanneer een afbetaalplan geweigerd wordt.  Bijzonder stuitend is dat deze bijlage o.m. expliciet de suggestie bevat om voor de schuldenproblemen een lening aan te vragen bij een financiële instelling. Dit is een regelrechte vorm van aanzetten tot onvoorzichtige kredietafsluiting, hetgeen voor mensen met betalingsproblemen een verergering van de schuldenproblemen tot gevolg kan hebben. Het toestaan van consumentenkredieten aan personen die deze niet tijdig zullen kunnen terugbetalen is bovendien verboden door de wetgeving consumentenkrediet.

Het schrijven aan de minister van Financiën, dat jullie hier (pdf, 6.88 MB) kunnen downloaden, wordt niet alleen door het VCS onderschreven maar ook door volgende organisaties:

  • VVSG - afdeling OCMW’s
  • SOM de federatie van sociale ondernemingen - sector CAW
  • Gezinsbond
  • Welzijnszorg
  • Netwerk Tegen Armoede
  • Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wij hopen hieromtrent een onderhoud te kunnen hebben met de minister van Financiën en houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

Opmerkingen of ervaringen in dit verband, kunnen jullie mailen naar mohamed.elomari@vlaamscentrumschuldenlast.be.

 

 
 

Halt aan nutteloze schuldinvorderingskosten!

In Nederland woedt al een hele tijd een hevig debat over de schuldenproblematiek. Zo werd in november en december 2016 de documentaireserie “Schuldig” daar uitgezonden. Je kan de zes afleveringen hiervan hier (her)bekijken. In De Correspondent verschenen dan weer de artikels “Onze incassoindustrie: eerst maken we schulden tot 2,5 keer hoger, dan sturen we dure hulpverleners op je af” en “De schuldsanering is vernederend, duur en ineffectief. Maar het kan anders”. In deze artikels wordt onder meer gepleit voor een overname van het Zweedse systeem, waar een “Koninklijk Incassobureau” bestaat dat niet alleen als enige instantie beslag mag leggen, maar ook hulp biedt aan schuldenaren en bindende betalingsregelingen voorstelt aan schuldeisers. De auteur van deze artikels verwijst ook naar het soepele Amerikaanse systeem van “persoonlijk faillissement” dat de schuldenaar niet jarenlang laat bloeden voor de schuldeisers: “Afscheid nemen van je schulden is in de VS doodeenvoudig. Je stapt naar de rechtbank met een verzoek om schuldverlichting. Je levert een lijst met je bezittingen aan. Je draagt bezittingen die niet op een lange lijst van uitzonderingen  staan over aan de rechtbank. En voilà: de rechter verleent je een schone lei.

 

 

Bestel nu budgetplanners en geniet van 20 % korting!

Merendeel Belgen weet niet wat hij uitgeeft aan verzekeringen”, konden we deze week lezen in de media. Ook het zicht op andere uitgaven ontbreekt bij velen, onder meer bij heel wat cliënten die bij een OCMW of CAW aankloppen met budgetterings- en/of schuldenproblemen. Om schuldenproblemen te vermijden is een goed zicht op de eigen financiële situatie nochtans belangrijk. De budgetplanner die het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) verspreidt, is hierbij een handig hulpmiddel. Dit instrument laat alleenstaanden en gezinnen toe een totaaloverzicht te krijgen op al hun inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Deze tool is bruikbaar voor iedereen, in het bijzonder voor (budget- en schuld)hulpverleners die hun cliënten zelfstandig leren budgetteren.