Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

RSS

Rapport bevraging van wachtlijsten en wachttijden in budget- en schuldhulpverlening is beschikbaar

Op vraag van de Vlaamse Overheid peilde het Vlaams Centrum Schuldenlast in de periode najaar 2016 - voorjaar 2017 naar personen en gezinnen die dienen te wachten op budget- en/of schuldhulpverlening bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen.  De resultaten hiervan vind je in het rapport met als titel “Rapport bevraging van wachtlijsten en wachttijden in budget- en schuldhulpverlening”. Hierin komen vervolgens de probleemstelling, het onderzoekscenario, de gehanteerde methodologie, de voornaamste resultaten en verdere discussiepunten aan bod. Het rapport vind je hier (pdf, 805 KB). Voor inhoudelijke vragen hierbij, kan je mailen naar hans.ledegen@vlaamscentrumschuldenlast.be

 

 

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving zoekt directeur

Naast het Vlaams Centrum Schuldenlast, zijn in Vlaanderen heel wat andere steunpunten actief in de sociale sector, elk met hun eigen opdrachten en expertise. Vanaf 1 januari 2018 fuseren vijf van deze steunpunten tot "SAM, Steunpunt Mens en Samenleving", namelijk het Vlaams Centrum Schuldenlast, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Steunpunt Expertisenetwerken en het Steunpunt Jeugdhulp. Door deze vijf steunpunten te laten samensmelten wil minister van Welzijn Jo Vandeurzen komen tot een meer integrale aanpak. De fusie past ook in de filosofie om de schotten in het welzijnsveld weg te werken. Bedoeling is dat het gecentraliseerde steunpunt het werkveld nog beter kan ondersteunen, bijvoorbeeld in het opbouwen van expertise of in het ontwikkelen van nieuwe praktijken en methodieken. Het steunpunt krijgt ook de taak om een reeks specifieke thema's onder de loep te nemen, zoals onderbescherming, toegankelijkheid, radicalisering en autisme.

 

VCS vraagt realistische afbetaalplannen voor fiscale schulden

Wellicht hebben jullie het al gemerkt in jullie praktijk: de fiscus hanteert sinds 1 december 2016 een nieuwe invorderingsstrategie. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is dat fiscale schulden binnen maximaal twaalf maanden na het ontstaan van de schuld betaald moeten worden.

Het verbaast ons sterk dat een overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven op het vlak van het humaan en ethisch invorderen van schulden, zo’n rigide maximale afbetaaltermijn invoert en dit bovendien doet op een eenzijdige manier, zonder enig overleg te plegen met organisaties zoals schuldbemiddelingsdiensten, armoedeorganisaties of de Gezinsbond.

Het VCS en 6 andere organisaties richtten dan ook een schrijven aan de minister van  Financiën, waarin zij beklemtonen dat een dergelijke werkwijze heel wat mensen en gezinnen op een onaanvaardbare manier onder druk zet, temeer omdat blijkbaar een gerechtelijke invordering (via een gerechtsdeurwaarder) wordt opgestart wanneer een afbetaalplan van maximaal 12 maanden niet haalbaar is voor de schuldenaar.

In dit schrijven staan ook een aantal bekommernissen van hulpverleners vermeld, o.m. het feit dat ontvangers totaal onrealistische maandelijkse afbetalingen eisen, die op geen enkele wijze rekening houden met de reële uitgaven van de betrokken schuldenaar en diens gezin.

Tot slot wordt in dit schrijven ook ongenoegen geuit over de bijlage die de FOD Financiën aan schuldenaren verstuurt wanneer een afbetaalplan geweigerd wordt.  Bijzonder stuitend is dat deze bijlage o.m. expliciet de suggestie bevat om voor de schuldenproblemen een lening aan te vragen bij een financiële instelling. Dit is een regelrechte vorm van aanzetten tot onvoorzichtige kredietafsluiting, hetgeen voor mensen met betalingsproblemen een verergering van de schuldenproblemen tot gevolg kan hebben. Het toestaan van consumentenkredieten aan personen die deze niet tijdig zullen kunnen terugbetalen is bovendien verboden door de wetgeving consumentenkrediet.

Het schrijven aan de minister van Financiën, dat jullie hier (pdf, 6.88 MB) kunnen downloaden, wordt niet alleen door het VCS onderschreven maar ook door volgende organisaties:

  • VVSG - afdeling OCMW’s
  • SOM de federatie van sociale ondernemingen - sector CAW
  • Gezinsbond
  • Welzijnszorg
  • Netwerk Tegen Armoede
  • Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wij hopen hieromtrent een onderhoud te kunnen hebben met de minister van Financiën en houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

Opmerkingen of ervaringen in dit verband, kunnen jullie mailen naar miet.remansi@vlaamscentrumschuldenlast.be.