Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

RSS

Brussel, 5 december 2016, Studiedag ‘De bescherming van consumenten in de (recente) rechtspraktijk: hoe gebruik ik dit in schuldendossiers?’

Het Wetboek Economisch Recht bevat heel wat bepalingen die belangrijk zijn voor de praktijk van schuldbemiddelaars, schuldeisers en schuldinvorderaars (o.a. financieel verantwoordelijken). Zo bevat dit wetboek o.a. de regels die consumenten in het algemeen willen beschermen (de vroegere “Wet Marktpraktijken”) en de regels die consumenten willen beschermen bij het afsluiten van kredieten. Over deze regels die consumenten willen beschermen is heel wat rechtspraak beschikbaar. Een goed zicht hierop is belangrijk voor een correcte toepassing van deze regelgeving in (schulden)dossiers. In discussies tussen schuldeisers/schuldinvorderaars en schuldenaars kan een verwijzing naar deze rechtspraak soms voor een doorbraak zorgen. Het VCS organiseert daarom een studiedag die op een praktijkgerichte manier aandacht besteedt aan de belangrijkste (recente) rechtspraak consumentenbescherming. Voor meer informatie en/of om jou in te schrijven, klik hier.

 

 

Wat te denken van MyTrustO, een alternatieve vorm van schuldbemiddeling?

Het VCS krijgt de laatste tijd regelmatig vragen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling over MyTrustO. Dit initiatief kwam recentelijk verschillende keren in de pers (o.m. in De Morgen van 18 april 2016 en in de Juristenkrant van 6 april 2016). Het betreft een vorm van schuldbemiddeling die aangeboden wordt door gerechtsdeurwaarders en gefaciliteerd wordt door Beweging.net.  De initiatiefnemers kaderen deze vorm van schuldbemiddeling binnen het “ethisch verantwoord invorderen”, dat bedrijven en overheden ervan wil overtuigen dat de klassieke invorderingsmanier geen garantie op een betaalde factuur vormt. Integendeel: door de hoge invorderingskosten die dit met zich meebrengt, krijgt de schuldeiser lagere aflossingen en moet hij ook langer wachten op zijn geld. Soms raakt ook de schuldenaar hierdoor in een schuldenspiraal, waardoor helaas noodgedwongen een procedure collectieve schuldenregeling opgestart moet worden.
 

 

10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling

Een gebrekkig leefgeld, een moeilijke communicatie met de schuldbemiddelaar, te weinig sanctiemogelijkheden in hoofde van de arbeidsrechter, alsmaar meer niet-kwijtscheldbare schulden,... Rond deze en heel wat andere kwesties zijn aanbevelingen opgenomen in het nieuwe VCS-beleidsdossier “10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling (pdf, 558 KB)”. Deze aanbevelingen werden afgetoetst op een divers samengestelde werkgroep (zie punt 2 van dit dossier). Het bewerkstelligen van een efficiëntere en succesvollere afwikkeling van dossiers collectieve schuldenregeling is een belangrijke rode draad doorheen heel dit dossier. Aangezien zowel de Beleidsverklaring Justitie d.d. 17 november 2014, de Algemene Beleidsnota Justitie d.d. 28 november 2014 als het Justitieplan d.d. 18 maart 2015 de intentie vermelden om de procedure en het toepassingsgebied van de collectieve schuldenregeling opnieuw te evalueren, werd dit dossier overgemaakt aan (het kabinet van) minister van justitie Koen Geens. Het VCS hoopt dat de minister met deze aanbevelingen rekening houdt bij de bijsturing van de wetgeving collectieve schuldenregeling en stelt zijn expertise in dit verband graag ter beschikking.