Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

RSS

Wat te denken van MyTrustO, een alternatieve vorm van schuldbemiddeling?

Het VCS krijgt de laatste tijd regelmatig vragen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling over MyTrustO. Dit initiatief kwam recentelijk verschillende keren in de pers (o.m. in De Morgen van 18 april 2016 en in de Juristenkrant van 6 april 2016). Het betreft een vorm van schuldbemiddeling die aangeboden wordt door gerechtsdeurwaarders en gefaciliteerd wordt door Beweging.net.  De initiatiefnemers kaderen deze vorm van schuldbemiddeling binnen het “ethisch verantwoord invorderen”, dat bedrijven en overheden ervan wil overtuigen dat de klassieke invorderingsmanier geen garantie op een betaalde factuur vormt. Integendeel: door de hoge invorderingskosten die dit met zich meebrengt, krijgt de schuldeiser lagere aflossingen en moet hij ook langer wachten op zijn geld. Soms raakt ook de schuldenaar hierdoor in een schuldenspiraal, waardoor helaas noodgedwongen een procedure collectieve schuldenregeling opgestart moet worden.
 

 

10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling

Een gebrekkig leefgeld, een moeilijke communicatie met de schuldbemiddelaar, te weinig sanctiemogelijkheden in hoofde van de arbeidsrechter, alsmaar meer niet-kwijtscheldbare schulden,... Rond deze en heel wat andere kwesties zijn aanbevelingen opgenomen in het nieuwe VCS-beleidsdossier “10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling (pdf, 558 KB)”. Deze aanbevelingen werden afgetoetst op een divers samengestelde werkgroep (zie punt 2 van dit dossier). Het bewerkstelligen van een efficiëntere en succesvollere afwikkeling van dossiers collectieve schuldenregeling is een belangrijke rode draad doorheen heel dit dossier. Aangezien zowel de Beleidsverklaring Justitie d.d. 17 november 2014, de Algemene Beleidsnota Justitie d.d. 28 november 2014 als het Justitieplan d.d. 18 maart 2015 de intentie vermelden om de procedure en het toepassingsgebied van de collectieve schuldenregeling opnieuw te evalueren, werd dit dossier overgemaakt aan (het kabinet van) minister van justitie Koen Geens. Het VCS hoopt dat de minister met deze aanbevelingen rekening houdt bij de bijsturing van de wetgeving collectieve schuldenregeling en stelt zijn expertise in dit verband graag ter beschikking.

 

Vlaams Centrum Schuldenlast en BudgetInzicht samenwerkingsverbanden zetten schouders onder de 1e Week van het Geld

Deze week is de "Week van het Geld". Het doel van de "Week van het Geld" is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht vragen voor financiële vorming.  De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek. De "Week van het Geld" is een initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd en Radio 1. Heel wat andere organisaties, waaronder het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS), zetten hier mee hun schouders onder. Zie www.weekvanhetgeld.be voor meer informatie over deze themaweek.
Het VCS lanceert in het kader van deze week ook haar nieuwe website: www.allesovercenten.be. Deze website wil jongeren die met een eigen budget leren omgaan of die op eigen benen zullen staan, bijstaan bij het maken van financiële keuzes. De website biedt hen niet alleen nuttige informatie over het ruime thema “budgetteren / omgaan met geld” maar ook tips die hen kunnen behoeden voor financiële problemen.
Het Vlaams Centrum Schuldenlast en de BudgetInzicht samenwerkingsverbanden verspreiden in het kader van deze campagneweek daarnaast ook de nieuwe sensibiliserende folder “Te Mooi Om Waar Te zijn!” (pdf, 4.23 MB). Deze folder kwam tot stand met steun van Wikifin.be. Deze folder wil wijzen op de mogelijke valkuilen van “gratis” aanbiedingen. Ook wil hij inzicht bieden in de mechanismen die vaak schuil gaan achter bepaalde marketingtechnieken. Verder is er aandacht voor andere aanbiedingen die “Te mooi om waar te zijn!” en in de realiteit niet anders dan vals kunnen zijn.