Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

RSS

Sinds 1 januari 2018 maken wij deel uit van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw. Met onze collega's van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, blijven wij ons inzetten voor een sociaal rechtvaardige samenleving. Zie www.samvzw.be voor meer informatie. Deze website wordt nog verder uitgebouwd. In tussentijd vind je nog alle informatie die het vroegere Vlaams Centrum Schuldenlast, nu het 'team schulden' binnen SAM, jou wil meedelen via deze site.

 

Erkende instellingen voor schuldbemiddeling – Jaarverslag 2017

Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van hun erkenning, een jaarverslag indienen. Dit jaarverslag bestaat uit

  • De cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen
  • Het doorgeven van de personen die effectief aan schuldbemiddeling doen.

De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang de verstrekte hulpverleningsmodules (budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling). Voor 2017 moeten de erkende diensten deze gegevens doorgeven, ten laatste op woensdag 28 februari 2018.
 

 

VCS vraagt realistische afbetaalplannen voor fiscale schulden

Wellicht hebben jullie het al gemerkt in jullie praktijk: de fiscus hanteert sinds 1 december 2016 een nieuwe invorderingsstrategie. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is dat fiscale schulden binnen maximaal twaalf maanden na het ontstaan van de schuld betaald moeten worden.

Het verbaast ons sterk dat een overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven op het vlak van het humaan en ethisch invorderen van schulden, zo’n rigide maximale afbetaaltermijn invoert en dit bovendien doet op een eenzijdige manier, zonder enig overleg te plegen met organisaties zoals schuldbemiddelingsdiensten, armoedeorganisaties of de Gezinsbond.

Het VCS en 6 andere organisaties richtten dan ook een schrijven aan de minister van  Financiën, waarin zij beklemtonen dat een dergelijke werkwijze heel wat mensen en gezinnen op een onaanvaardbare manier onder druk zet, temeer omdat blijkbaar een gerechtelijke invordering (via een gerechtsdeurwaarder) wordt opgestart wanneer een afbetaalplan van maximaal 12 maanden niet haalbaar is voor de schuldenaar.

In dit schrijven staan ook een aantal bekommernissen van hulpverleners vermeld, o.m. het feit dat ontvangers totaal onrealistische maandelijkse afbetalingen eisen, die op geen enkele wijze rekening houden met de reële uitgaven van de betrokken schuldenaar en diens gezin.

Tot slot wordt in dit schrijven ook ongenoegen geuit over de bijlage die de FOD Financiën aan schuldenaren verstuurt wanneer een afbetaalplan geweigerd wordt.  Bijzonder stuitend is dat deze bijlage o.m. expliciet de suggestie bevat om voor de schuldenproblemen een lening aan te vragen bij een financiële instelling. Dit is een regelrechte vorm van aanzetten tot onvoorzichtige kredietafsluiting, hetgeen voor mensen met betalingsproblemen een verergering van de schuldenproblemen tot gevolg kan hebben. Het toestaan van consumentenkredieten aan personen die deze niet tijdig zullen kunnen terugbetalen is bovendien verboden door de wetgeving consumentenkrediet.

Het schrijven aan de minister van Financiën, dat jullie hier (pdf, 6.88 MB) kunnen downloaden, wordt niet alleen door het VCS onderschreven maar ook door volgende organisaties:

  • VVSG - afdeling OCMW’s
  • SOM de federatie van sociale ondernemingen - sector CAW
  • Gezinsbond
  • Welzijnszorg
  • Netwerk Tegen Armoede
  • Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wij hopen hieromtrent een onderhoud te kunnen hebben met de minister van Financiën en houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

Opmerkingen of ervaringen in dit verband, kunnen jullie mailen naar miet.remans@samvzw.be